Sporveien løfter inn nye Bryn bru – over 500 tonn stål og betong skal bære T-banen

– Dette er et byggesett i stor skala. Siden vi må tilpasse oss T-bane- og togtrafikken, blir det knapp tid til selve løfteoperasjonene, sier Sporveiens prosjektleder Henning Johnsen.

Over elva og jernbanen: Nye Bryn bru må heises inn over fjernvarmebrua nærmest Østensjøveien og inn på nybygde søyler og landkar. Arbeidene starter natt til mandag 6. februar, når Østensjøveien stenges. FOTO: Sporveien AS

Over elva og jernbanen: Nye Bryn bru må heises inn over fjernvarmebrua nærmest Østensjøveien og inn på nybygde søyler og landkar. Arbeidene starter natt til mandag 6. februar, når Østensjøveien stenges. FOTO: Sporveien AS.

Natt til mandag 6. februar starter Sporveien arbeidet med å heise inn nye Bryn bru over Alnaelva og togsporene på Hovedbanen. Selve stålbrua løftes inn i to seksjoner på 80 og 40 tonn, og deretter legges 400 tonn betongelementer over stålet. Operasjonen krever at Østensjøveien stenges i over en uke.

Natt til mandag 6. februar setter han mannskapene i gang med innheisingen av ny Bryn bru. Østensjøveien stenges for biltrafikk når to store kraner rigges opp på sør- og nordsiden av brua.

– Etter at den 100 år gamle Bryn bru ble revet i oktober, har vi forberedt oss til denne løfteoperasjonen. Fire gamle brufundamenter er revet, og nye søyler og nytt landkar er bygget på hver sin side av elva. Alt er klart for å løfte inn bru for de neste 100 år med T-banetrafikk, sier han.

NØYAKTIG OPERASJON: Seksjon 1 av brua går fra søylene i midten ut til nybygd landkar til høyre. Seksjon 2 monteres på landkar til venstre og på søylene i midten. Til slutt legges 400 tonn med prefabrikerte betongelementer oppå stålet. Illustrasjon: Sporveien / Aas-Jakobsen Vianova nettverket


Tung trafikk forbi

Siden det ikke kan gå T-bane på Lambertseterbanen og togtrafikk på Hovedbanen under brua mens løftearbeidene pågår, har Sporveien få timer til rådighet for selve innheisingen av Bryn bru.

Mellom kl. 01.45 og 04.00 natt til onsdag 8. februar løftes seksjon 1 av brua inn, og samme tidspunkt natt til torsdag 9. februar heises seksjon 2 inn. I disse timene er det ingen T-bane- eller togtrafikk.

SKAL BÆRE TUNGT: De to søylene som skal bære nye Bryn bru over Alnaelva og Hovedbanen har reist seg de siste månedene.

Kranene tar stor plass, og Østensjøveien blir stengt hele uke 6 og mandag i uke 7 mens arbeidene pågår – frem til tirsdag morgen 14. februar. Det bør bilistene merke seg, så vi unngår for mye frustrasjon, understreker Sporveiens prosjektleder:

– Natt til torsdag må vi i tillegg stenge Nils Hansens vei og Brynsengfaret, så det generelle rådet neste uke er å unngå å kjøre i området, sier Johnsen.

Helg med buss for bane

Helgen 11.-12. februar skjer den siste store operasjonen, med innløfting av flere 20 tonn tunge betongelementer. Når den siste T-banen er kjørt forbi klokken 02 natt til søndag, løftes og monteres elementene suksessivt fra hver sin side på brua.

Denne jobben krever at T-banen ikke kjører, og det blir buss for bane søndag 12. februar. Passasjerer finner oppdatert reiseinformasjon hos Ruter og i Ruter-appen.

– Byggingen av nye Bryn bru er det første av tre større aktiviteter for fornyelsen av Østensjøbanen i prosjektet. Vi er også godt i gang med bygging av ny T-banebru lenger borte i Østensjøveien, og med byggingen av nye Hellerudtunnelen. Så langt har vi klart å holde tidsskjema, med mål om at alt skal stå klart som planlagt i september i år. Da er strekningen Brynseng-Hellerud blitt ny, og T-banen vil kunne øke farten mellom stasjonene, forteller Sporveiens prosjektleder Henning Johnsen.

SLIK BLIR DET: Med ny Bryn bru på plass får Østensjøbanen god kurvatur inn mot nye Hellerudtunnelen, slik at farten kan øke merkbart. ILLUSTRASJON: Sporveien / Aas-Jakobsen Vianova nettverket


SPORVEIENS PROSJEKTLEDER: Henning Johnsen er prosjektleder for Østensjøbaneprosjektet til Sporveien.

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner fornyes med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid.
  • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, heises ny bru inn
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022
  • September 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com Åpnes i ny fane

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com
+47 90 87 37 86


STENGES FOR BILTRAFIKK: Nye Bryn bru må løftes inn av to store kraner fra Østensjøveien over fjernevarmebrua midt i bildet, og derfor stenges Østensjøveien frem til tirsdag 14. februar. Under byggeprosessen har alle T-banetogene brukt sporene til Lambertseterbanen (til høyre) via en midlertidig sporforbindelse.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.