Sporveien inviterer til pressekonferanse om anskaffelse av nye T-banevogner

Sporveien inviterer til pressekonferanse onsdag 8. mai kl. 12:45 om anskaffelse av nye T-banevogner til Oslos T-banenett.

Pressekonferansen avholdes på Ryen base, hovedverkstedet der Sporveien rengjør, reparerer og parkerer vognene når de ikke er ute i trafikk.

Anskaffelsen er en del av T-baneprogrammet i Sporveien, som skal ruste T-banen for betydelig vekst i antall reisende og avganger fram mot 2030.

Adresse: Vårveien 55, Ryen.

Veibeskrivelse: Ta T-banen til Ryen, gå opp bakken, over veien og sving inn til venstre på brua over skinnene.

Påmelding: Medier som ønsker å delta på pressekonferansen bes sende påmelding til nabokontakt@sporveien.com. Påmelding innen tirsdag 7. mai kl. 13:00.

Program:

Velkommen v/Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien

Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel

Elisabeth Skarsbø Moen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter

Vel møtt for spennende nyheter om T-banen!


For spørsmål i forkant, kontakt Sven Chr. Stenvaag, Sporveien prosjektkommunikasjon:

E-mail: sven.christian.stenvaag@sporveien.com eller nabokontakt@sporveien.com

Tlf: 90 87 37 86


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.