Sporveien inviterer til leverandørdag 9. november

Velkommen til leverandørdag med Sporveien

Oppgradering av Majorstuen og Brynseng T-banestasjoner, oppgradering av Ekebergbanen og Lilleakerbanen og elektrifisering av bussanlegg er bare noen smakebiter av det som står på programmet når Sporveien inviterer rådgivere, konsulenter og entreprenører til leverandørdag.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Selskapet eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk. Det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg.

De senere årene har Sporveien gjennomført tidenes satsning på trikk gjennom Trikkeprogrammet, med blant annet oppgradering av trikkeinfrastrukturen i Oslo. Nå planlegger Sporveien et T-baneløft, der summen av flere enkeltstående prosjekter skal gi Oslos befolkning et enda bedre T-banetilbud i årene som kommer.

- Vi har mange spennende prosjekter å by på i tiden fremover, spesielt på T-banen. Det er for eksempel mye som skal gjøres med Majorstuen stasjon. Selv om ny stasjon ble nedskalert må vi fortsatt oppgradere dagens stasjon for å kunne koble på Fornebubanen. Nytt signalanlegg med CBTC-teknologi skal etableres og utbedringer på eksisterende T-banelinjer skal utføres, sier utbyggingssjef i Sporveien, Hanna Rachel Broch.

Til dette trenger Sporveien rådgivere, konsulenter og entreprenører til å utføre alt fra utredninger, prosjektering, byggeledelse og bygging.

- Sporveien inviterer til dette møte for å dele informasjon om våre ambisjoner, tanker for kommende rammeavtaler for konsulenter og planlagte prosjekter med antatt oppstart de nærmeste årene. For å realisere våre planer er vi avhengig av dyktige leverandører. Hensikten med denne dagen er å gi innsikt i våre planer og behov på kort og lang sikt, slik at leverandører kan planlegge og forberede mulige bidrag til Sporveien, avslutter Broch.

Det blir tid til dialog og til å stille spørsmål i pausen og i etterkant av møtet.

Hva: Leverandørdag for rådgivende ingeniører, konsulenter og entreprenører
Hvem: Sporveien
Hvor: Trafikanten, Jernbanetorget 1, Oslo
Når: 9. november, kl. 13:30 – 16:00. Dørene åpner klokken 13.00.
Påmelding: Leverandørdag 2022 Åpnes i ny fane


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.