Sporveien inngår avtale med ICE som underleverandør til nytt signalsystem

Sporveien har inngått en avtale med ICE som innebærer at selskapet vil være underleverandør knyttet til kommunikasjonsløsningen for Oslos nye signalsystem for T-banen.

Illustrasjonsfoto, fra togtavle som viser oversikt over alle T-banetog i trafikk i Oslo. Foto: Sporveien

Illustrasjonsfoto, fra togtavle som viser oversikt over alle T-banetog i trafikk i Oslo. Foto: Sporveien.

Sporveien skal innføre nytt signalsystem for driften av T-banen i Oslo. «Det nye signalsystemet skal erstatte de gamle signalsystemene, og legger blant annet til rette for flere avganger og bedre styring av trafikken», sier Erik Leenderts, prosjektsjef for CBTC i Sporveien.

Siemens Mobility er valgt som leverandør av selve signalsystemet, i en kontrakt som ble undertegnet tidligere i desember. Tidligere er også Telia tildelt kontrakt som leverandør av den trådløse kommunikasjonen til signalsystemet over sitt mobilnett.

Teknologien i signalsystemet er basert på trådløs kommunikasjon, der datatoverføringen til T-banetogene går over en trådløs forbindelse. I andre byer med tilsvarende signalsystemer er løsningen vanligvis basert på Wi-Fi-nett, bygget kun for signalsystemet. Med den raske utviklingen i mobilteknologien, mener Sporveien tiden er inne for mer framtidsrettede løsninger. »Sporveien vil derfor kjøpe den trådløse kommunikasjonen til signalsystemet som en tjeneste over offentlige mobilnett. Dette gir en bedre driftssikkerhet og lavere kostnader enn om Sporveien skulle bygget og driftet et eget nett, sier Leenderts.

Både Telia og ICE er valgt som leverandører av kommunikasjonsløsningen for systemet. Telias mobilnett utgjør hovedkomponenten i kommunikasjonsløsningen og inkluderer strenge krav til tjenestekvalitet, oppetid og rettetid, samt garanti for full dekning og prioritet i nettverket for styringssignalene. ICE skal levere supplerende abonnementer til det samme signalsystemet, med prioritet i mobilnettet, men med standard betingelser for tjenestekvalitet.

Sammen sikrer disse avtalene den planlagte robustheten i kommunikasjonsløsningen, i tråd med tilgjengelighetskravene for T-banen.

Innføringen av nytt signalsystem er en avgjørende fornyelse for T-banen i Oslo. I tillegg til at T-banen får høyere kapasitet og bedre styring av trafikken i hele T-banenettet, er investeringen også en forutsetning for andre store kollektivsatsinger, som Fornebubanen, nye Majorstuen T-baneknutepunkt og nye T-banetog. Sporveien legger med nytt signalsystem grunnlaget for fremtidens T-banesystem i hovedstaden.

Dagens signalsystem er basert på gammel teknologi

Store deler av dagens signalsystemer baserer seg på releteknologi fra 1960-tallet, en teknologi som har gått ut på dato og må skiftes ut. I 2019 besluttet bystyret i Oslo å investere i et nytt signalsystem med CBTC-teknologi (Communications Based Train Control) til T-banen i Oslo med en styringsramme på 5,4 milliarder kroner. Med et nytt anlegg får T-banen opptil 8 flere avganger i timen og et enda bedre kollektivtilbud til Oslofolk, slik at flere kan velge miljøvennlig kollektivtransport i stedet for bil.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.