Sporveien i rute med åpningen av Østensjø- og Furusetbanen

I starten av september er T-banen tilbake på sporet mellom Brynseng og Hellerud, og dermed åpner trafikken på Furuset- og Østensjøbanen helt ut til endestasjonene Ellingsrudåsen og Mortensrud – akkurat som planlagt.


– Sporveien holder tidskjemaet. Etter over tre måneder med buss for bane er vi veldig glade for å kunne åpne som lovet i starten av september. Veldig mye har gått etter planen, og det er vi godt fornøyd med, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Det er to store prosjekter i Sporveien som har jobbet intenst under stengeperioden for T-banen. Østensjøbaneprosjektet har bygget en helt ny trasé for T-banen mellom Hellerud og Brynseng, som øker farten fra 30 km/t til 50 km/t på nye skinner gjennom nybygde Hellerudtunnelen.

– I den gamle traseen hadde vi blant annet problemer med solslyng, som tidvis reduserte hastigheten ned til 15 km/t. Nå blir det en helt annen opplevelse å reise på denne strekningen, med topp moderne infrastruktur, sier Sælid.

Nå øker T-banen farten: Tidligere kunne farten komme ned i 15 km/t hvis man hadde problemer med solslyng i den gamle traseen mellom Hellerud og Brynseng. Nå vil T-banen kjøre i 50 km/t på nye skinner og sviller gjennom Hellerudtunnelen.

1.900 tonn stål fjernet

Sporveiens andre prosjekt, Oppgraderinger Furuset- og Østensjøbanen, har samtidig byttet ut over 13 kilometer med skinner og strømskinner på Furusetbanen. 1.900 tonn stål er fjernet og sendt til gjenbruk. Rundt 60 kilometer med strøm- og fiberkabler pluss jording er montert, og tunnelene fra Trosterud stasjon er blitt lyssatt med nye armaturer. Det gir bedre sikkerhet for passasjerene og gjør det enklere å drive vedlikehold.

– Når vi først måtte stenge T-banen for å fullføre den nye traseen opp til Hellerud, så er det rutine i Sporveien å gjøre mest mulig annet arbeid samtidig, sier konserndirektør Sælid.

Mest mulig arbeid: Konserndirektør for infrastruktur og prosjekter, Thor Georg Sælid, sier det er rutine i Sporveien å gjøre mest mulig arbeid når man først stenger trafikken. Slik har det også vært i sommer.


Takker for tålmodigheten

Det eneste skåret i gleden har vært to sporveksler som Sporveien ikke har fått levert i tide, og som skulle erstattet to gamle veksler mellom Skullerud og Mortensrud.

– Leveringstiden har dessverre vært lengre enn normalt. Det innebærer at vi må stenge sporet mellom Skullerud og Mortensrud i rundt en uke senere i høst, og sette inn busser mellom disse to holdeplassene. Det er litt kjedelig, når alle andre prosesser har gått så bra i en stor og komplisert operasjon, sier Sælid.

Han gleder seg både på de reisendes og naboenes vegne nå som T-banen straks åpner igjen.

– Vi må si tusen takk for tålmodigheten til alle som har hatt en vanskeligere hverdag mens vi har jobbet. Det gjelder både de reisende og de som har opplevd støy. Mange naboer til T-banen, spesielt mellom Hellerud og Brynseng, får nå mindre støy i hverdagen som konsekvens av ny tunnel, støyskjerm langs flere partier og grunnarbeidene som er gjort. I tillegg har vi utført tiltak på over 50 boliger som ellers kunne kommet dårlig ut. Nå er vi bare glade for at all boring, sprengning, pigging og transport med store maskiner er unnagjort.

Klar til bruk: De siste ukene legges det kabler og det utføres en rekke tester av teknisk og driftsmessig art.

Med mindre enn to uker igjen til åpning er det fortsatt betydelig arbeid som gjenstår.

– Det kan alltid dukke opp overraskelser i sluttspurten, men det er lite sannsynlig at de ikke kan håndteres. Jeg sier tusen takk til alle medarbeiderne i Sporveien som virkelig har stått på for å gi T-banen tilbake til Oslos befolkning – og det i en mye bedre stand enn før sommeren, sier Thor Georg Sælid.

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.