Sporveien i gang med skinnesliping på trikkenettet

Gjennom sommerukene vil Sporveien utføre skinnesliping av byens trikkespor, for å vedlikeholde skinnene og i størst mulig grad redusere støy fra trikken.

Sliping av trikkeskinnene er nødvendig vedlikehold som må gjøres når trikken er ute av drift om natten.

Sliping av trikkeskinnene er nødvendig vedlikehold som må gjøres når trikken er ute av drift om natten..

Hvert år gjennomfører Sporveien sliping av trikkeskinnene som et nødvendig vedlikeholdstiltak, for å redusere støy og slitasje. Årets arbeider starter denne uken, nærmere bestemt i Grefsenveien ovenfor Storkrysset, mellom Storo og Glads vei.

I løpet av de nærmeste fem ukene vil utvalgte deler av trikkenettet bli slipt ved hjelp av en skinnesliper. I praksis gjøres dette ved hjelp av en maskin som kjører langs trikketraseen og samtidig sliper sporene. Når arbeidet er planlagt ferdig i midten av august, vil Sporveien ha slipt om lag 11,5 kilometer trikkespor av det totale linjenettet, som totalt er 42,8 kilometer.

Deler av trikkenettet slipes

Det er de mest slitte områdene av trikkenettet som skal slipes. Nye trikkespor skal også gås over med slipemaskinen. Sporveien har kjøpt pussemaskiner til trikk og T-bane som er i bestilling. Når pussemaskinene blir levert, vil det i årene fremover bli mindre behov for sliping av skinnene.

Etter at skinneslipingen er gjennomført ovenfor Storokrysset, står sliping i Sandakerveien for tur. I løpet av sommeren skal det også slipes skinner mellom Jernbanetorget og Rikshospitalet, mellom Solli og Skøyen, og Sørli og Kastellet – i tillegg til noe skinnesliping i sentrum og over Briskeby.

Naboer blir varslet

Arbeidet med skinnesliping må nødvendigvis utføres om natten når trikken er ute av drift. Skinnesliperen kan periodevis generere noe støy, men arbeidet er ikke å anse som sterkt støyende. Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidet medfører, og retter en stor takk for tålmodigheten til dem som blir berørt. Sporveien er opptatt av å ha en god dialog med naboer og andre berørte parter, og vi sørger for å varsle så presist og nøyaktig som mulig i områdene der vi arbeider.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.