Sporveien i gang med årets skinnesliping

Sliping av byens trikkeskinner er et tradisjonsrikt sommertegn. Sporveien er allerede i gang med årets skinnesliping, og slipemaskinen vil i løpet av de kommende sju ukene besøke store deler av Oslos trikkelinjer.

Sliping av trikkeskinner er et tradisjonsrikt sommertegn i Oslo (Foto: Sporveien).

Sliping av trikkeskinner er et tradisjonsrikt sommertegn i Oslo (Foto: Sporveien).

Sommertid betyr skinnesliping hos Sporveien – et viktig vedlikeholdsarbeid som gjennomføres hvert år. Årets skinnesliping startet opp den 27. mai, og er planlagt å vare til og med juli. I praksis utføres arbeidet ved hjelp av en maskin som kjører i trikketraseen, samtidig som den sliper sporene.

– Det er de mest slitte områdene av trikkenettet som skal slipes. I tillegg skal også nyere trikkespor gås over med slipemaskinen. Skinnesliping er et tiltak som reduserer slitasje, og som mange steder har god effekt på støy fra trikken. For Sporveien er det viktig å kunne gjennomføre dette nødvendige tiltaket gjennom sommerukene, sier Morten Nydahl, avdelingsleder for spor og baneteknikk i Sporveien.

Sliper trikkenettet meter for meter

Sommerens skinnesliping startet forrige uke ved Rosenhoff, og beveget seg forbi Carl Berners plass mot Sinsenterrassen og Sinsenkrysset, før man denne uken fortsetter mot Grefsen, Glads vei og Doktor Smiths vei.

Videre blir det sliping av skinner mer eller mindre over hele byen, fra øst til vest – mellom Sandaker senter, Torshov og Birkelunden, Olaf Ryes plass og Nybrua, fra Jernbanetorget til Tinghuset, over Stortorvet mot Bislett og Adamstuen, via Ullevål sykehus og Forskningsparken og opp til Rikshospitalet. Det skal også slipes trikkespor fra Solli til Skøyen, over Ruseløkka og Aker brygge, og forbi Nationaltheatret til Øvre Slottsgate.

Mobile nattarbeider

Arbeidet er mobilt, og beveger seg suksessivt langs sporet mens skinnene slipes.

Slipemaskinen som benyttes forflytter seg med en hastighet opp mot 400 meter per time på rette strekninger. Når arbeidet er planlagt ferdig i juli, vil Sporveien ha slipt om lag 12 kilometer trikkespor av det totale linjenettet på 98 kilometer.

Arbeidet med skinneslipingen må nødvendigvis utføres om natten, når trikken ikke går. Skinnesliperen kan periodevis generere noe støy, men arbeidet er ikke å anse som sterkt støyende. Ettersom maskinen beveger seg forholdsvis raskt forbi langs sporet og ikke oppholder seg særlig lenge utenfor hver adresse, vil belastningen for de fleste beboerne langs trikketraseene begrenses til én natt. Noen steder skal imidlertid både utgående spor (fra sentrum) og inngående spor (i retning sentrum) slipes, og da blir det nattarbeid totalt to netter på disse delstrekningene.

– Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidet medfører, og retter en stor takk for tålmodigheten til dem som blir berørt, sier Morten Nydahl i Sporveien.

Foreløpig fremdriftsplan med oversikt over når det jobbes på de ulike strekningene (med forbehold om mulige endringer i tidsplanen):

Uke 23: Lakkegata skole – Nybrua – Sofienberg – Carl Berners plass – Rosenhoff – Sinsenterrassen – Sinsenkrysset – Grefsen

Uke 24: Glads vei – Doktor Smiths vei – Disen – Sandaker senter – Torshov – Biermanns gate – Birkelunden – Olaf Ryes plass – Nybrua

Uke 25: Biermanns gate – Torshov – Sandaker senter – Grefsenveien – Storo – Disen – Doktor Smiths vei – Glads vei – Jernbanetorget – Stortorvet – Tinghuset – Frydenlund – Dalsbergstien – Bislett – Ullevål Sykehus – John Collets plass

Uke 26: John Collets plass – Universitetet Blindern – Forskningsparken – Gaustadalléen – Rikshospitalet – Welhavens gate – Holbergs plass – Dalsbergstien – Bislett – Stensgata – Adamstuen

Uke 27: Solli – Skillebekk – Skarpsno – Nobels gate – Thune – Skøyen

Uke 28: Skarpsno – Skillebekk – Solli – Nationaltheatret – Øvre Slottsgate – Ruseløkka – Aker brygge

For mer informasjon, kontakt:
Peder Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
peder.skoglundg@sporveien.com
+47 976 26 097


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.