Sporveien henter inn byggeledere og kontrollingeniører

Sporveien signerer denne uken rammeavtaler for innleie av personell til roller som byggeledere og kontrollingeniører. I løpet av året vil flere rammeavtaler lyses ut, blant annet for prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektering.

Sporveien skal signere flere nye rammeavtaler i 2024. Fra venstre: Leder for prosjektstøtte, Marit Gjestvang Petersen, leder for prosjekterings- og byggeledelse, Hild Andreassen Kollien, og senior innkjøper Bjørnar Aker Christensen. (foto: Sporveien)

Sporveien skal signere flere nye rammeavtaler i 2024. Fra venstre: Leder for prosjektstøtte, Marit Gjestvang Petersen, leder for prosjekterings- og byggeledelse, Hild Andreassen Kollien, og senior innkjøper Bjørnar Aker Christensen. (foto: Sporveien).

– Vi har behov for mange dyktige folk i ledende roller i prosjektene våre fremover. Ressursbehovet som dekkes via rammeavtalene supplerer Sporveien sin sterke prosjektorganisasjon, og er en viktig brikke for å stille med rett kompetanse til rett tid, når prosjektporteføljen varierer i størrelse og tidshorisont, sier leder for prosjektstøtte i Sporveien, Marit Gjestvang Petersen.

Sporveien inngår i denne omgang avtaler med følgende leverandører: Advansia AS, Centerpoint AS, HRP AS, Jan Saugen AS, Systra Norge AS, WSP Norge AS og Arbeidsfellesskapet; Insenti Samferdsel, Holte Consulting AS og OPAK AS.

Flere nye rammeavtaler i løpet av 2024

Sporveien vil komme ut med nye forespørsler på rammeavtaler for områdene prosjektledelse og prosjektstyring, mens eksisterende rammeavtaler for prosjektering har forlenget varighet til høsten.

– Sporveien benytter i stor grad rammeavtaler for prosjektering i våre prosjekter. Det er derfor viktig å få på plass gode avtaler med leveransedyktige leverandører. Vi håper derfor våre eksisterende- og potensielle nye leverandører til prosjekteringsavtalene «spisser pennen» når Sporveien kommer ut med ny konkurranse, oppfordrer leder for prosjekterings- og byggeledelse i Sporveien, Hild Andreassen Kollien.

Rammeavtaler for hele Sporveien

Sporveien har til enhver tid mange pågående utviklings- og utbyggingsprosjekter, og de nye rammeavtalene vil i så måte være relevante for hele virksomheten, samtidig som man ikke vil være eksklusivt bundet til disse. Utbyggingsavdelingen i Sporveien har de siste årene styrket sin byggherreorganisasjon med kompetente, faste ansatte. – I tillegg til fleksibiliteten gode rammeavtaler gir, søker vi alltid å identifisere forbedringspotensial, og slik utvikle både Sporveien og samarbeidet med våre leverandører, sier Gjestvang Petersen.

Rammeavtalene som nå signeres omfatter byggeledelse innen fagområdene bygg og anlegg, underbygning, overbygning, kontaktledning, signal og sikringsanlegg, lavspent el-kraft/ sterkstrøm, tele og automasjon, samt ingeniørgeologi og geoteknikk. De nye rammeavtalene har en varighet på to år, med opsjon om forlengelse i inntil fire år.

For mer informasjon kontakt:

Peder Skoglund, kommunikasjonsrådgiver
97626097
peder.skoglund@sporveien.com


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.