Sporveien har kuttet i bruken av vann

Sporveien har de siste ukene kuttet i bruken av vann som et bidrag til å redusere Oslos vannmangel. Det er gjennomført omfattende tiltak både innenfor trikke- og T-banevirksomheten.

Redusert vanning av grøntanlegg sparer 200 tusen liter vann i uken. Foto: Sporveien/Stian Olsson

Redusert vanning av grøntanlegg sparer 200 tusen liter vann i uken. Foto: Sporveien/Stian Olsson.

I Sporveien ser vi alvorlig på situasjonen for vannforsyningen i hovedstadsområdet, og ønsker å bidra der det er mulig. Vi er en virksomhet som bruker mye vann hver eneste dag for å sikre et effektivt, trivelig og best mulig kollektivtilbud.

- Når byen står i krevende situasjoner som denne er det viktig at store virksomheter som oss tar et tydelig samfunnsansvar, og jeg vil oppfordre andre til å gjøre det samme, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, Torgeir Kristiansen.

Ytterligere tiltak vurderes implementert i Juni dersom situasjonen rundt vannmangel i Oslo ikke bedrer seg.

Trikken reduserer vanning

For trikkens del er all vanning av grøntanlegg utsatt. Det blir kun gjennomført begrenset vanning ved nyetablering for å få fart på spiring og vekst av gress. Dette gir en innsparing på to hundre tusen liter vann i uken, eller ca. 800 tonn vann pr. 30 dager. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

T-banen begrenser vask og rengjøring

For T-banen er det redusert vasking av verksteder – vanligvis spyles disse ukentlig, i tillegg vurderes det en utsettelse av spyling av tuneller som etter planen skulle påbegynnes i Juni.

Vårt bidrag er bare et av mange som til sammen kan sette Oslo og byens innbyggere i stand til å håndtere og komme gjennom denne situasjonen på en god måte. Som alle andre, håper også vi på mer vann i byens vannmagasiner. Frem til det kan vi alle gjøre en jobb for å unngå at situasjonen blir enda mer krevende, sier Kristiansen.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.