Sporveien går i gang med vedlikehold på Ekebergbanen

Sporveien skal gjennomføre et omfattende og nødvendig vedlikehold på den nedre delen av Ekebergbanen, mellom Gamlebyen og Ekebergparken holdeplass. Arbeidet starter mandag 4. september.

Vedlikeholdsarbeidet vil foregå i mellom Ekebergparken holdeplass og Geitabru i Gamlebyen.

Vedlikeholdsarbeidet vil foregå i mellom Ekebergparken holdeplass og Geitabru i Gamlebyen..

I den nedre delen av Ekebergparken, mellom Oslo Hospital og Ekebergparken, skal trikkeskinnene skiftes i begge retninger, i eksisterende sportrasé. Arbeidet starter nå, og er planlagt å være ferdig til sommeren 2024.

– Tiltakene i Ekebergbanen nedre-prosjektet er helt nødvendige og vil sikre videre drift med trikk på Ekebergbanen, noe som vil komme alle beboere i området til gode. I dag må trikken av sikkerhetsmessige årsaker kjøre med redusert hastighet i den nedre delen av Ekebergbanen. Når arbeidet er planlagt ferdig i 2024, vil trikken kunne kjøre med noe høyere fart enn den gjør i dag, sier Tone Manum, som er banesjef for trikk i Sporveien.

Buss for trikk fra 4. september

Det vil bli arbeidet langs trikketraseen ved Geitabru og Oslo Hospital og videre opp mot Ekebergparken. Fra mandag 4. september stenges trikketraseen for ordinær trikkedrift, og det blir satt inn buss for trikk for de reisende:

  • Mandag 4. og tirsdag 5. september blir det buss for trikk mellom Jernbanetorget og Holtet

  • Fra onsdag 6. september og frem til sommeren 2024 blir det buss for trikk mellom Oslo Hospital og Ekebergparken

Arbeidet vil skje på og nær trikkesporet, og av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke mulig å kjøre trikker i ordinær trafikk mens det arbeides. Trikkesporet vil holdes åpent med enkeltspor, men det er kun for å kunne kjøre et fåtall trikker til og fra Holtet trikkebase i anleggsperioden, for parkering og vedlikehold.

Se Ruter-appen, Ruter.no (åpnes i ny fane) og Ruters avviksinformasjon (åpnes i ny fane) for mer informasjon om avvikstrafikken.

Omfattende arbeid

Sporveien planlegger å være ferdig med vedlikeholdsarbeidet i den nedre delen av Ekebergbanen til sommeren 2024. Det betyr om lag ni måneder med buss for trikk. Det kan høres lenge ut, men det er et omfattende vedlikehold som skal gjennomføres:

  • Utskifting av gamle og slitte trikkeskinner
  • Utskifting av pukk og gamle sviller
  • Legging av nye kabelkanaler
  • Utskifting av kontaktledningsmaster og kontaktledningsanlegg
  • Bytte av sporveksler og legging av nye spor over Geitabru
  • Fjellsikring mellom Ekebergparken og Konows gate

Planlagt fremdrift

Sporveien planlegger å starte arbeider på sporet i retning sentrum. Når dette er ferdig, vil arbeidet flytte seg over på motsatt spor, i retning Holtet.

Vi bruker vibrasjon/strukturstøymålere og følger byggearbeidene nøye gjennom byggeperioden, for å sikre en trygg og sikker gjennomføring.

Naboer blir varslet

Underveis i byggearbeidene ønsker vi i minst mulig grad å berøre naboer i området. Sporveien vil sørge for å varsle nærmeste naboer underveis gjennom anleggsperioden.

Les mer om Ekebergbanen nedre-prosjektet på Sporveiens informasjonsnettside (åpnes i ny fane) .


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.