Sporveien forlenger levetiden til sentrumstunellen i Oslo

Søndag 6. februar starter arbeidene med å oppgradere det som kalles Fellesstrekningen – som et livsforlengende tiltak på T-banen.

Nattarbeid: Nødvendig vedlikehold i sentrumstunellen gjennomføres på natten, for å være minst mulig inngripende i hverdagen til reisende. Foto: Arne Aasheim/Sporveien

Nattarbeid: Nødvendig vedlikehold i sentrumstunellen gjennomføres på natten, for å være minst mulig inngripende i hverdagen til reisende. Foto: Arne Aasheim/Sporveien.

Mens Oslo sentrum sover skal Sporveien gjennomføre nødvendig vedlikehold på T-banestrekningen gjennom sentrum.

– Målet med arbeidet er å sikre stabil drift, og tilrettelegge for økt kapasitet på Fellesstrekningen. Med nye skinner og belysning vil sentrumstunellen, som har flest avganger og reisende, være enda bedre rustet mot fremtiden, sier prosjektleder Kyrre Chapman.

Arbeidene skal vare i syv uker fordelt på to perioder. Delperiode én varer fra 6.-24. februar. Da skal det arbeides i tunellen mellom Majorstuen og Stortinget, fra klokken 21.00 til klokken 05.00, som er normal driftsstart for T-banen påfølgende morgen.

Delperiode to varer fra 27. februar til 24. mars. Da skal lignende oppgradering og vedlikehold gjennomføres mellom Jernbanetorget og Helsfyr/Hasle, inkludert Carl Berners plass.

Etter klokken 21 stopper all t-banedrift gjennom sentrumstunellen i de respektive arbeidsområdene, frem til normal driftsstart påfølgende morgen.

T-banen går som normalt hele driftsdøgnet fredager og lørdager i begge periodene.

Forberedelser: Vedlikeholdet og oppgraderingen som gjennomføres, skal gjøre T-banelinjen klar for mer stabil drift. Foto: Arne Aasheim/Sporveien

Dette skal gjøres i arbeidsperiodene:

  • Utskifting av kjøreskinner
  • Oppgradering av strømskinneanlegg
  • Tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC)
  • El-, tele- og automasjonstiltak
  • Etablering av nytt jordingsanlegg
  • Etablering av håndløper
  • Drypp- og fjellsikring på flere banestrekninger

– Oppgradering og vedlikehold er en kompleks oppgave da samtlige T-banelinjer passerer gjennom sentrumstunellen. De reisende vil bli sikret en mer driftstabil T-bane når vi er ferdig med det nødvendige vedlikeholdsarbeidet, sier prosjektleder Chapman.

Reisende blir henvist av Ruter til å benytte seg av trikk- og busstilbud mellom Majorstuen og Stortinget. For oppdatert reiseinformasjon, se Ruters reiseplanlegger.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.