Sporveien fjerner 100 år gamle Bryn bru siste helgen i høstferien

Helgen 8.-9. oktober markeres en ny milepæl i Sporveiens arbeid med å oppgradere Østensjøbanen. Da fjernes 100 år gamle Bryn bru, som går over Alnaelva og togsporene mot Grorud.

HAR BÅRET SKINNER I 100 ÅR: De gamle T-banesporene på Østensjøbanen er allerede fjernet langs Østensjøveien, og 9. oktober løftes Bryn bru bort for å erstattes av en ny og moderne T-banebru tilpasset ny trasé gjennom Hellerudtunnelen. Foto: Sporveien

HAR BÅRET SKINNER I 100 ÅR: De gamle T-banesporene på Østensjøbanen er allerede fjernet langs Østensjøveien, og 9. oktober løftes Bryn bru bort for å erstattes av en ny og moderne T-banebru tilpasset ny trasé gjennom Hellerudtunnelen. Foto: Sporveien.

Østensjøveien blir stengt fra fredag morgen 7. oktober til tirsdag formiddag 11. oktober.

– Eksisterende Bryn bru er rundt 100 år gammel og har nådd slutten av sin levetid. Brua ble opprinnelig bygget for trikken mellom Vålerenga og Oppsal i 1926, og oppgradert på 60-tallet da T-banen overtok. Nå skiftes brua ut med en ny moderne bru tilpasset Østensjøbanens fremtidige trasé gjennom den nye Hellerudtunnelen, forteller prosjektleder Henning Johnsen i Sporveien.

DA TRIKKEN GIKK: I 1967 ble Østensjøbanen bygget om for å oppfylle kravene til T-banestandard, med endestasjon Skullerud. Her trikken på Bryn bru i 1965. (foto: Sporveismuseets arkiv)

Vei og T-bane stenges

Arbeidet med å fjerne Bryn bru er stort og omfattende, og krever at Østensjøveien stenges i om lag fire døgn mellom Nils Hansens vei og Jernbaneveien. Østensjøveien er planlagt stengt fra fredag morgen 7. oktober til og med tirsdag 11. oktober. Også to veier under brua, Fagerlia og Brynsengfaret, stenger i dette tidsrommet.

– Selve rivingen av Bryn bru vil skje lørdag 8. og søndag 9. oktober. Da skjæres brua løs og løftes vekk, for påfølgende oppskjæring og transport bort fra området, forteller Sporveiens prosjektleder Henning Johnsen.

Mens bruarbeidene pågår lørdag kveld og søndag vil det kjøres buss for T-bane forbi området det jobbes i. For oppdatert reiseinformasjon, se ruter.no (åpnes i ny fane) eller bruk Ruter-appen.

Ny bru krever plass

Når gamle Bryn bru er fjernet, vil Sporveien starte arbeidet med å bygge en ny og moderne T-banebru på samme sted.

Anleggsarbeidene krever plass, noe som vil påvirke trafikken i området en lengre periode. Brynsengfaret vil bli regulert ned til ett felt fra 7. oktober til medio desember, og Fagerlia blir stengt for biltrafikk til medio mars 2023.

Bil- og busstrafikken i Østensjøveien blir ikke berørt annet enn i perioden 7.-11. oktober. Fram til våren 2023 vil det dessverre ikke være mulig å bruke sykkelfeltene mellom Jernbaneveien og Nils Hansens vei grunnet plass- og beredskapshensyn.


OVER ALNAELVA: Bryn bru går over jernbanens spor mot Grorud, Lørenskog og Eidsvoll, og over Alnaelva. Foto: Sporveien AS

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner skal fornyes, blant annet med ny T-banetrasé og ny tunnel
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet 4. april i år
  • Den nye T-banetunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet
  • Høsten 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com (åpnes i ny fane)

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com
+47 90 87 37 86


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.