Sporveien ferdig med vedlikeholdsarbeider – T-banen er tilbake!

T-banen er tilbake på skinner mellom Majorstuen–Sognsvann og Majorstuen–Nydalen etter drøye tre uker med nødvendig vedlikeholdsarbeid og buss for bane.

I løpet av juli måned har Sporveien oppgradert spor og plattformer ved Ullevål stadion og Holstein T-banestasjoner (foto: Sporveien).

I løpet av juli måned har Sporveien oppgradert spor og plattformer ved Ullevål stadion og Holstein T-banestasjoner (foto: Sporveien)..

Sporveien startet vedlikeholdsarbeidet 3. juli og siste arbeider ble utført natt til i dag, onsdag 27. juli. T-banen er dermed tilbake på nye spor etter en omfattende oppgradering mellom Blindern og Ullevål.

Nødvendig vedlikehold

I prosjektet er det gått med 15 000 arbeidstimer, fordelt på 150 arbeidere. Det er lagt 4000 tonn ny ballast og fem kilometer med kabler. Sporveien har byttet sviller og skinner og installert seks nye sporveksler. I tillegg er avstanden mellom tog og plattformkant på Holstein og Ullevål stadion T-banestasjoner utbedret.

– Målet med arbeidet har vært å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover. I tillegg vil arbeidene føre til at det blir mindre støy for dem som bor nær stasjonsområdene, sier banesjef for T-banen Thor Georg Sælid i Sporveien.

Takk for tålmodigheten

Mye av infrastrukturen har til nå båret preget av slitasje og oppgraderingsbehovet har vært stort. Dette skyldes blant annet alderdom og stor belastning på infrastrukturen gjennom flere år med et økt antall reisende og hyppige avganger.

– Vi er veldig glade for arbeidende som er gjort og takker alle som har stått på gjennom sommeren for å sørge for at de reisene får en driftssikker T-banestrekning å komme tilbake til. Tusen takk for tålmodigheten til alle som har vært berørt av arbeidene, både reisende med T-banen og naboer i området, sier Sporveiens Thor Georg Sælid.

Se bilder fra anleggsperioden her:


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.