Sporveien ferdig med årets skinnesliping

I løpet av sommerukene har Sporveien slipt over 27 000 meter med skinner. Arbeidet forlenger levetiden på infrastrukturen til trikken og T-banen i Oslo, og bidrar også noen steder til redusert støy.

Skinnesliping i Kirkeveien på Majorstuen. Foto: Sporveien

Skinnesliping i Kirkeveien på Majorstuen. Foto: Sporveien.

Skinnene slipes ved at en stor maskin kjører over sporene og sliper ned ujevnheter.

– Skinneslipingen er et viktig vedlikehold som Sporveien gjør for å opprettholde en god kvalitet på infrastrukturen. På den måten forlenger vi levetiden til skinnene og sikrer at kollektivtrafikktilbudet med trikk og T-bane fungerer best mulig. Sliping av trikk- og T-baneskinner reduserer slitasje og har mange steder også en gunstig effekt på støynivået til trikken og T-banen, sier Thor Georg Sælid, som er påtroppende konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Over hele byen nattestid

Til sammen er det slipt over 7 000 meter trikkeskinner og 20 000 meter T-baneskinner den siste tiden.

Her har Sporveien nylig slipt skinner:

Trikkeskinner:

 • Disen
 • Grefsen
 • Storo
 • Torshov
 • Grünerløkka
 • Oslo sentrum
 • Bislett
 • Adamstuen
 • Majorstuen

T-baneskinner:

 • Linje 1 til Frognerseteren.
 • «Fellesstrekningen» fra Majorstuen til Helsfyr og deler av ringen
 • Deler av linje 2 mot Østerås
 • Deler av linje 5 mot Sognsvann
 • Deler av linje 4 og 5 mot Vestli
 • Deler av linje 3 mot Mortensrud


Sporveien har dialog med naboer

Arbeidet med skinneslipingen er blitt utført om natten når trikken og T-banen er ute av drift, for å unngå å påvirke kollektivtrafikktilbudet på dag- og kveldstid.

– Vi tilstreber å varsle så presist som mulig i områdene vi arbeider. For oss i Sporveien er det viktig å være en god nabo gjennom blant annet å ha god dialog med alle som er berørt av arbeidene; ikke minst naboer som bor i nærheten. På vegne av Sporveien vil vi takke alle naboer som har vært berørt av årets skinnesliping, sier Thor Georg Sælid i Sporveien.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.