Sporveien er nominert til årets Lean-prosjekt

Sporveien er nominert fordi det er et eksempel til etterfølgelse på godt forbedringsarbeid. «Fra push til pull med 5S-kultur» viser Sporveien hvordan man kan gå i fra å «pushe» til at man skulle bruke Lean-metodikk i en organisasjon.

Morten Frøysa trives godt i jobben sin som montasjeleder og Lean-ambassadør,

Morten Frøysa trives godt i jobben sin som montasjeleder og Lean-ambassadør, .

Lean-satsingen og prosjektet til Sporveien har god forankring på flere ledernivåer og involverer alle ansatte hvor fokus er bedriftsdemokrati og samspill. Tilnærmingen er justert underveis basert på tilbakemeldinger, modenhet og engasjement hos ledere og medarbeidere. Det er godt samarbeid med tillitsvalgte og fagforening og prosjektet og Lean-satsningen er i sin helhet støttet av Sporveiens egne Lean-spesialister.

«Fra push til pull med 5S-kultur» er én av seks finalister i kåringen av årets Lean-prosjekt. De andre finalistene er:

ASAP Norway
prosjekt "Lean ASAP"

Austevoll Laksepakkeri AS
prosjekt "Ytelsestap på grunn av endring i leveringsmåte for fisk"

Oslo universitetssykehus HF
prosjekt "Ressursgruppe Pakkeforløp kreft"

Skatteetaten
prosjekt "Kompensasjonsordning for næringslivet"

Sporveien v/Infrastrukturenheten, Banesjef T-bane
prosjekt "Fra push til pull med 5S-kultur"

Sykehuset Telemark HF
prosjekt "Operasjon 2020 - Forbedring av pasientforløpet til operasjon"

Lean Forum Norge arrangeres av NHO, LO, KS, Forskningsrådet, Sintef, NTNU, Norsk Industri og Siva.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.