Sporveien bytter trikkeskinner og legger ny asfalt

Gammel asfalt og slitte trikkeskinner skal fjernes. Mandag 11. september starter Sporveien et nødvendig vedlikehold av trikkeinfrastrukturen mellom John Colletts plass og Rikshospitalet. Det må kjøres buss for trikk for de reisende i tre uker.

Noe av Sporveiens arbeid vil foregå på og ved John Colletts plass (foto: Sporveien).

Noe av Sporveiens arbeid vil foregå på og ved John Colletts plass (foto: Sporveien).

Etterlengtet vedlikehold

– Vi er veldig glade for å kunne ta fatt på dette nødvendige arbeidet. Planen er å skifte ut gamle og slitte trikkeskinner ved John Colletts plass, og i områdene ved Problemveien og Gaustadalléen. I tillegg skal gammel asfalt fjernes, før vi reasfalterer og fuger på nytt inntil trikkesporene. Det er viktig å få utført denne jobben mens det ennå er varmt i været, sier prosjektleder Lars Berntsen i Sporveien.

Eksempel på dårlig asfaltdekke som skal utbedres:

Gammel og slitt infrastruktur ved John Colletts plass.

Gammel og slitt asfaltdekke ved Niels Henrik Abels vei.

Fokus på sikkerhet

Sporveien tar sikkerheten på største alvor og sørger for å ha trafikkvakter på plass når det skal jobbes såpass tett på sporene.

– Vi beklager ulempen for de reisende, men håper alle vil synes at resultatet blir bra til slutt, sier Sporveiens prosjektleder Lars Berntsen.

Det settes inn buss for trikk mellom Adamstuen og Rikshospitalet i uke 37. De to siste ukene av arbeidsperioden, i ukene 38 og 39, vil det kjøres buss for trikk mellom John Collets plass og Rikshospitalet. Se Ruter.no eller bruk Ruter-appen for reiseinformasjon.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.