Sporveien bytter sporveksel på Mortensrud

Den nye Hellerudtunellen og Oslos nye T-banetrasé mellom Brynseng og Hellerud åpnet i september. Fra 11. til 19. oktober utfører vi siste del av vedlikeholdsarbeidet når sporvekselen på Mortensrud skiftes ut.

– I løpet av sommerukene ble det satt inn to nye bruer og fornyet 13 kilometer med strøm- og kjøreskinner på Furuset- og Østensjøbanen. Leveringstiden på sporveksler er lang, derfor kommer utskiftingen av denne nå, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

En sporveksel er en innretning som sørger for at en T-banevogn kan flyttes fra et spor over til et annet. Den nåværende sporvekselen på Mortensrud er gammel og slitt, og moden for utskifting. Sporvekslene til T-banen finnes langs T-banelinjene og ved endestasjoner, som på Mortensrud. Totalt er det rundt 350 sporveksler langs skinnegangen til T-banen.

Sporveien er avhengig av å stenge T-banesporet mellom Skullerud og Mortensrud i anleggsperioden. Ruter setter derfor opp buss for bane for de reisende.

Se Ruter.no og Ruters reiseplanlegger i Ruter-appen for oppdatert reiseinformasjon.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.