Sporveien bygger nye Diakonhjemmet stasjon

Nå har arbeidet med nye Diakonhjemmet stasjon startet. -Det er ikke ofte det etableres nye stasjoner, og planen er at den er ferdig til skolestart i 2027. Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen, sier Arnt Jørstad, prosjektleder i Sporveien.

Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.

Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme. .

Stasjonen vil bidra til byutvikling, blant annet gjennom å åpne opp flere områder for publikum. Den nye stasjonen planlegges for eksempel med en gangbro over sporet som vil gi økt fremkommelighet og mulighet for å krysse T-banesporet. Diakonhjemmet stasjonen blir en helt ny, moderne og tilgjengelig stasjon, og vil trolig erstatte to eldre stasjoner

– Sporveien forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet og vårt mål er å fra flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, raskt og trygt. Gjennom denne typen utbyggeprosjekter gjør vi derfor endringer for å bedre tilbudet til de reisende, slik at fremtidens kollektivtilbud i Oslo blir enda bedre enn i dag, sier Jørstad.

I og rundt den nye stasjonen vil nye tilbud bli etablert. Det skal bygges ny videregående skole, nytt sykehjem, campus for den vitenskapelige høgskolen skal utvides, rundt 200 nye boliger skal bygges, ny barnehage etableres og en rekke andre tilbud som kafeer og kantiner vil komme rundt et nytt torg. Det norske Diakonhjem står bak utbyggingen av området, mens Sporveien er byggherre for den nye stasjonen.

Sporveien jobber tett og godt med stiftelsen Det norske Diakonhjem. De stiller til disposisjon rundt 5 mål tomt til byggefasen for stasjonen og til permanent banetrase. Finansieringen av stasjonen er et spleiselag bestående av Diakonhjemmet og Oslo kommune.

Diakonhjemmet stasjon er ferdig med den første fasen av sitt prosjekt, forprosjektet. Dette er en viktig milepæl som legger grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet. Neste fase er detaljprosjektering.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.