Sporveien best i Norge på bærekraft for fjerde gang

Fra venstre: Per Magne Mathisen, Sporveien T-banen, Birte Sjule, Sporveien, Pål Silseth, Norsk Bærekraftbarometer, Torgeir Kristiansen, Sporveien og Bengt Lorentzen, Norsk Bærekraftbarometer. Foto: Sporveien

Fra venstre: Per Magne Mathisen, Sporveien T-banen, Birte Sjule, Sporveien, Pål Silseth, Norsk Bærekraftbarometer, Torgeir Kristiansen, Sporveien og Bengt Lorentzen, Norsk Bærekraftbarometer. Foto: Sporveien.

Norske forbrukere har sendt Sporveien helt til topps i stor bærekraftundersøkelse for fjerde året på rad. Norsk Bærekraftbarometer offentliggjorde at Sporveien ble vurdert som Norges mest bærekraftige virksomhet av forbrukerne også i 2023.

I 2020 og 2021 var det Sporveien T-banen som gikk av med seieren i «bærekraftbarometeret», mens det i fjor var Sporveien Trikken som gikk til topps. Denne gangen var det Sporveien T-banen som igjen vant den gjeve kraftprisen, mens Trikken endte på en god femteplass i årets kåring.

- Hver enste dag jobber vi i Sporveien for å nå visjonen vår om å tilby bærekraftig mobilitet for alle. Det er en helt fantastisk annerkjennelse at passasjerene våre og publikum for øvrig nå for fjerde året på rad mener at Sporveien er Norges mest bærekraftige virksomhet. Det gir oss motivasjon til å fortsette dette viktige arbeidet med å tilby miljøvennlige kollektivreiser for stadig flere, og på den måten være den miljøvennlige løsningen på det økende transportbehovet i hovedstaden i årene som kommer, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Per Magne Mathisen, administrerende direktør i Sporveien T-banen og Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien er svært godt fornøyde med at Sporveien er vurdert til Norges mest bærekraftige virksomhet for fjerde året på rad. Foto: Sporveien.

- Imponerende gode på bærekraftkommunikasjon

I over tjue år har forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. I 2023 har forskningsprosjektet Norsk Bærekraftbarometer for fjerde gang også målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted. Det betyr at Sporveien har vunnet prisen i tøff konkurranse mot andre norske bedrifter, hvert eneste år undersøkelsen er gjennomført så langt.

– Dette er tredje gang T-banen går helt til topps på Norsk Bærekraftbarometer. Det er ingenting annet enn imponerende. De lykkes åpenbart bedre enn alle andre med å overbevise forbrukerne om at de er best på bærekraft, sier Pål R. Silseth, prosjektleder for Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI, og utdyper:

– Oppfattet bærekraft henger sammen med hvordan man opplever bedriften generelt sett, så det er viktig for bedriftene å jobbe med kunderelasjoner og omdømme. Det er dokumentert at bedrifter får en større effekt av sin bærekraftsatsning hvis de klarer å opplyse forbrukerne sine på en enkel og oversiktlig måte om arbeidet som gjøres.

Silseth understeker at betydningen av klar og tydelig kommunikasjon om hvordan virksomheten bidrar til et mer bærekraftig samfunn ikke må undervurderes.

– Det er skikkelig stas at jobben vi legger ned i å kommunisere Sporveiens bærekraftarbeid både i den miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftdimensjonen blir lagt merke til. Å vinne bærekraftprisen for fjerde året på rad forteller oss at vi når frem til befolkningen og at vi lykkes i vår kommunikasjon om hvordan trikk og T-bane er avgjørende for et bærekraftig samfunn i Norge. Vi har satset tungt på kommunikasjon av hva vi legger i begreper som «ren tur», «god nabo» og ikke minst effektiviseringssuksessen Sporveien – hvor vi gjennom Sporveismetoden har lykkes med å spare samfunnet for mer enn en milliard kroner i årlige kostnader som ellers måtte ha blitt dekket med offentlige midler, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien.

Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien. Foto: Sporveien.

T-banen betyr mye for mange, og bidrar til en mer bærekraftig hovedstad

5184 norske forbrukere har sagt sin mening om totalt 159 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer i den store bærekraftundersøkelsen i år. Forbrukerne har vurdert hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted, innenfor tre hoveddimensjoner av bærekraft: Økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft.

I tøff konkurranse med de øvrige virksomhetene, er det altså Sporveien T-banen som er kåret til den aller mest bærekraftige virksomheten i Norge sett med forbrukernes øyne i 2023.

- Oslo har ambisiøse bærekraftmål, og denne kåringen dokumenterer tilliten passasjerene har til oss som løsningen også på byens fremtidige transportbehov. I Sporveien T-banen jobber vi for å tilby T-banereiser i verdensklasse, og med vår pålitelige og effektive drift frakter vi innbyggerne i Oslo rundt i byen, og gjør hverdagen enklere for alle. Det er veldig hyggelig at også kundene våre ser og verdsetter denne innsatsen, og anerkjenner vårt bidrag til en enda mer bærekraftig hovedstad, sier Per Magne Mathisen, administrerende direktør i Sporveien T-banen.

Fakta om Norsk Bærekraftbarometer 2023

  • Undersøkelsen er gjennomført av Norstat Norge og Barcode Intelligence i samarbeid med Handelshøyskolen BI
  • Norstat har på oppdrag fra Norsk Bærekraftbarometer bedt 5184 forbrukere vurdere bedrifter de er kunde hos. Til sammen har disse gitt 16.258 bedriftsvurderinger
  • Undersøkelsen omfatter til sammen 159 bedrifter som selger varer eller tjener som betyr mye for folks privatøkonomi
  • Datainnsamlingsperioden var fra januar til april 2023
  • Fullstendige resultatlister er tilgjengelige på: https://www.bi.no/forskning/norsk-barekraftbarometer/ Åpnes i ny fane

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.