Sporveien åpner Nybrua for trikken igjen

I tre uker har Sporveien arbeidet på Nybrua for å skifte ut sporvekslene. Mandag 15. mai åpner brua for trafikk igjen, akkurat som planlagt.

– Oslo er igjen samlet til en trikkeby når Nybrua igjen forbinder øst og vest, sier banesjef Trikk, Tone Manum.

21. april startet Sporveien arbeidet med å skifte ut de slitte sporvekslene og drivmaskinene til vekslene over Nybrua. Arbeidet har vært ekstra omfattende, siden disse vekslene er blant de lengste i Oslo – mellom 30 og 40 meter. Sporveksler kan være så korte som 5-6 meter.

Nybrua før
SLIK SÅ DET UT: Sporvekslene og drivmaskin til vekslene var utslitte. Dette medførte at trikkeførerne måtte gå ut i gata og legge over vekselen manuelt, noe som stjal unødig tid for de reisende. Dekket var tæret av vær og trafikk. Foto: Sporveien

– For oss som planlegger trikketrafikken har disse ukene vært utfordrende, siden vi har tre vogntyper som ikke alle har kunnet kjøre opp til basen vår på Holtet for service og vedlikehold. Derfor har de ny SL-18-trikkene i stor grad trafikkert Trondheimsveien og Grünerløkka, mens de eldre trikkene har operert vestover. Vi har fått en del spørsmål fra Oslo vest om hvor de nye trikkene har blitt av, nå blir de mer synlige i større deler av byen, sier driftsplanlegger Syvert Dalan i Sporveien.

Vær som bestilt

En usikkerhetsfaktor når Sporveien skifter ut sporveksler er alltid været. Heldigvis har værgudene vært i godt humør i det siste, slik at nødvendig fugearbeid kunne utføres som planlagt.

– Jobben har gått bra. Lange sporveksler og strengere krav til tetting oppå en bru, medførte at vi måtte bruke litt tid. Men nå er jobben gjort, Nybrua har skinnende nye sporveksler og alt av kabler og koblinger er blitt samlet i nye kasser, som gjør fremtidig vedlikehold enklere, sier Banesjef Trikk i Sporveien, Tone Manum.

Trikkepassasjerene har i noen uker måttet ta buss fra Heimdalsgata eller gå inn mot sentrum. Fra mandag morgen 15. mai går trikken som normalt igjen.

– I Sporveien er vi opptatt av å vedlikeholde det vi har best mulig. Vi ønsker å minimere enhver nødvendig stans i trafikken, og nå blir det godt å komme i gang igjen over Nybrua, sier Manum.

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.