Sikrer tilkomsten til Oslos nye turvei mellom Hellerud og Bryn

Sporveiens gamle T-banetrasé mellom Hellerud og Bryn blir omgjort til en grønn og frodig turvei til glede for gående, syklister, joggere – og nye T-banepassasjerer.

Den gamle T-banetraseen vil gi god plass til både gående og syklister. Traktor rydder turveien. Foto: Sporveien

Den gamle T-banetraseen vil gi god plass til både gående og syklister. Traktor rydder turveien. Foto: Sporveien.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har funnet nødvendig finansiering, slik at Oslos nye turvei blir tilgjengelig for hele lokalbefolkningen. Sporveien starter nå arbeidet med å utvikle området.

– Jeg tror lokalbefolkningen på Hellerud, Tveita og Bryn blir imponert over hvor bred og fin den nye turveien deres blir. Her er det trygt og fint for både barn og voksne å sykle eller gå, den er perfekt for joggere som vil ha litt stigning – og kanskje er den bratt nok til å bli akebakke når snøen legger seg til vinteren, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Byråd Sirin Stav (MDG) og Sporveissjef Birte Sjule er glade for at den gamle T-banetraseen blir gjort tilgjengelig for flest mulig gående og syklister. Foto: Sporveien

Oslo får en helt ny og naturskjønn turvei fra Hellerud til Bryn når T-banen legges i tunnel fra høsten av. Siden den siste delen av traseen fortsatt skal brukes av T-banen, har det vært en utfordring å sikre god tilkomst til turveien. Nå har byråd Sirin Stav og byrådsavdelingen funnet finansiering til Helleruds første boardwalk, bordgang på norsk, som sikrer tilkomst til turveien fra rett nedenfor Hellerud T-banestasjon. Turveien vil beholde elementer fra Sporveiens virksomhet som en historisk dokumentasjon på at det er kjørt trikk og t-bane på strekningen.

– New York har sin berømte High Line, og nå får Oslo sin egen historiske turvei basert på en gammel skinnegående trasé. Kanskje kan vi også i årene fremover videreutvikle turveien enda mer i en slik retning, til glede for både de som bor i området og folk fra andre steder i byen, sier Sirin Stav.

Her kommer nye skinner, og til høyre kommer støyskjerm og bordgang for gående og syklister.

Sporveien bidrar til grønn byutvikling


Sporveissjef Birte Sjule er veldig godt fornøyd med at byrådsavdelingen har funnet penger til å finansiere tilkomsten til T-baneveien.

– Med T-banen i tunnel får de reisende en ny hverdag på linje 2 og 3 fra høsten av. En veldig hyggelig konsekvens av tunnelbyggingen er at vi får frigjort den gamle T-banetraseen til turvei. Men uten god tilkomst til turveien ville vi risikert at denne grønne perlen ble stående nærmest ubrukt. Derfor er vi veldig glade for at nødvendig finansiering er kommet på plass, ikke minst for hundrevis av nye beboere i Fyrstikkbakken som får en rask og trygg vei rett opp til T-banestasjonen. På denne måten gjør vi det enkelt for disse å velge kollektivtrafikk når de skal reise, sier konsernsjefen i Sporveien.

– Vi i Sporveien er opptatt av å bidra til aktiv og positiv byutvikling gjennom videreutvikling av kollektivtilbudet, men vi ønsker også å legge til rette for god byutvikling når vi ser mulighetsrom andre steder i tilknytning til vår virksomhet. Denne turveien er et godt eksempel på det.

De nye beboerne i Fyrstikkbakken får rask tilkomst til T-banen via den nye turveien, som gir dem tilgang rett til perrongen.

Byråden sier det har vært en utfordring å få på plass en kostnadseffektiv og god løsning.

– Nesten hele traseen opp fra Bryn til Hellerud frigjøres når T-banen får tunnel, men ikke den helt siste biten opp til Hellerud T-banestasjon. Der skal jo T-banen fortsatt kjøre inn til stasjonen. Nå har vi heldigvis funnet en kreativ løsning, der tilkomst til T-baneveien vil skje via en bordgang, altså opphøyet turvei på stylter. Det måtte til, siden det ellers ville blitt alt for bratt i skråningen ved siden av ny T-banetrasé, forteller Stav.

Forventet kostnad er 11 millioner kroner, inkludert grunnerverv, bygging og tilpasning.

– Dette er en god investering i folkehelse, trivsel og miljø. T-baneveien gjør det lett for folk å gå tur, gå til T-banen, sykle mellom Bryn og Hellerud, eller rett og slett være ute og leke, trene og hygge seg, sier Sirin Stav.

Hun tror den nye turveien blir en favoritt for folk på Oslo øst, og vil gjerne ha forslag til hva den skal hete.

– Jeg liker T-baneveien godt, også fordi en liten strekning med T-baneskinner blir liggende nederst mot Bryn for å minne oss om den rike kollektivhistorien veien har. I nesten 100 år har først trikken og deretter T-banen kjørt her. Men vi er åpne for alle forslag, sier Sirin Stav.

Østensjøveien bru rives denne helga, men rett ovenfor har man bevart noen T-baneskinner som skal ligge som et minne. Foto: Sporveien

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.