Presseinvitasjon: Velkommen til helelektrisk åpning på Stubberud

Vi ønsker velkommen til markering av oppstart Indre by-kontrakter, nye busser, et bedre og mer miljøvennlig busstilbud og nytt bussanlegg for Oslo.

Tidspunkt: Fredag 14. april kl. 11:00.
Sted: Stubberud Bussanlegg, Verkseier Furulundsvei 33, 0668 Oslo.


Program

Velkommen v/Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien
Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel
Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør i Ruter
Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss

Påmelding

Innen torsdag 13. april kl. 16:00 til presse@sporveien.com

Det vil bli satt opp felles buss fra bussholdeplassen i Haakon VIIs gate, kl. 10:30 til Stubberud Bussanlegg. Bussen vil ha retur til sentrum kl. 12:00.

Velkommen!

Vennlig hilsen
Sporveien Bussanlegg, Unibuss og Ruter


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.