Presseinvitasjon: Sporveien får ny konsernsjef

Styret i Sporveien har ansatt ny konsernsjef for Norges største kollektivtransportselskap.

Vi ønsker i den forbindelse å invitere til pressetreff med Sporveiens styreleder, Thor Gjermund Eriksen, og den nye konsernsjefen som overtar rollen etter Cato Hellesjø som har varslet at han går av våren 2023.

Det er lagt ned et viktig arbeid gjennom mange år for å skape et effektivt og passasjervennlig kollektivsystem i Oslo. I løpet av den siste tiårsperioden har Sporveien bygget en velfungerende integrert konsernmodell og effektivisert virksomheten med 1,2 milliard kroner i årlig effekt.

Det har også skjedd store forbedringer i kollektivtilbudet i Oslo, ved blant annet byggingen og åpningen av helt nye Lørenbanen, elektrifisering av busstilbudet i Oslo gjennom Sporveiens datterselskap Unibuss, og tidenes satsing på trikk i Oslo gjennom det sporveisledede Trikkeprogrammet hvor det er investert over 8 milliarder på opprustning av infrastruktur, trikkebaser og innkjøp av 87 helt nye trikker.

I årene som kommer er det forventet en stor videreutvikling av T-banen i Oslo, som hver eneste dag frakter opptil 400 000 reisende. Blant annet skal Fornebubanen tas i bruk, flere T-banetog kjøpes inn, nytt signalanlegg etableres, flere banestrekninger oppgraderes og mange holdeplasser gjøres universelt tilgjengelige.

Nå har Sporveiens styre ansatt ny konsernsjef for å lede dette arbeidet.

Tid: Torsdag 16.02.2023, kl. 15.30

Sted: Sporveiens hovedkontor, Økernveien 9, på Tøyen i Oslo

På pressetreffet deltar:

  • Thor Gjermund Eriksen, Sporveiens styreleder
  • Den nye konsernsjefen i Sporveien
  • Ola Floberg, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA)

Det tilrettelegges for intervjuer for alle oppmøtte, samt muligheter for foto i relevante omgivelser i etterkant.

Ber om tilbakemelding om deres deltakelse til: ina.helen.ostby@sporveien.com


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.