Presseinvitasjon: Lansering av nye trikker i Oslo

Mandag 31. januar starter prøvekjøringen av de nye trikkene i Oslo med passasjerer om bord.

Sporveien ønsker å markere milepælen, og inviterer pressen til et lanseringsarrangement på Deichman Bjørvika. Pressen får mulighet til å bli med om bord på den første turen til trikken. Trikken vil spille en sentral rolle for kollektivtrafikken og utviklingen av Oslo i årene som kommer. Vi håper du vil være med på reisen.

Tid: Mandag 31. januar 2022, kl. 11.30-13.30.

Sted: Deichman Bjørvika, Anne-Cath. Vestlys plass 1

I arrangementet deltar blant andre Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, ordfører Marianne Borgen, adm.dir Bernt Reitan Jenssen i Ruter og Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien. Alle er tilgjengelig for intervjuer.

Etter arrangementet på Deichman får pressen muligheten til å bli med om bord på den nye trikken fra Bjørvika til Holtet.

Av smittevernhensyn setter vi pris på at du registrerer deg med lenken under.

Vi ses!

https://gyroconference.eventsair.com/sporveien-nye-trikker/pamelding Åpnes i ny fane


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.