Oslos busstilbud: Utslippsfritt, tilgjengelig og sikkert

Oslos innbyggere kan glede seg til at 183 nye, moderne og elektriske leddbusser trafikkerer byens gater fra 16. april. I dag åpnet byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav et av Nordens største elbussanlegg på Stubberud.

Åpning av ett av Nordens største elbussanlegg på Stubberud i Oslo. F.v. Konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. i Ruter og Øystein Svendsen, adm.dir. i Unibuss. Foto: Sporveien

Åpning av ett av Nordens største elbussanlegg på Stubberud i Oslo. F.v. Konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. i Ruter og Øystein Svendsen, adm.dir. i Unibuss. Foto: Sporveien.

Det er Unibuss, et busselskap eid av Sporveien, som har vunnet kontrakten på noen av Norges mest brukte busslinjer. Det er mer enn 143 000 påstigninger på reiser med linje 20, 21, 31 og 37 hver dag. Kundene får nå en stillere og mer behagelig reise med elektriske busser. Linjene 28, 30, 31E, 34, og 54, samt nattlinjene 11N, 12N, 1N, 2N, 5N og 63N, blir elektriske.

– Vi jobber for å gjøre byens kollektivtilbud billigere og bedre for alle uavhengig av alder, funksjonsevne og lommebok. Med nye elektriske busser er vi et stort skritt nærmere et helt utslippsfritt kollektivtilbud. Det gir mindre støy, klimautslipp og luftforurensing, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav. 


Utslippsfritt

Ved utgangen av 2023 kommer kollektivtrafikken i Oslo til å være tilnærmet utslippsfri. Da går trikk, T-bane, buss og båt på strøm. Oslo når målet om utslippsfri kollektivtrafikk fem år tidligere enn planlagt. Det skjer som et resultat av måten Ruter har tilpasset anbudene for å legge til rette for fleksibilitet og innovasjon i markedet.  

– Vi har etterspurt, utforsket og testet nullutslippsteknologi sammen med leverandørene, mens markedet fortsatt var umodent og teknologien kostbar og usikker. I anbudene formulerte vi hva vi ville oppnå. Markedet svarte med utslippsfrie løsninger, og det gikk fortere enn noen kunne forestille seg, sier Bernt Reitan Jenssen. 

For å oppnå ambisjonen om utslippsfri bussdrift innen 2028 har det også vært behov for å bygge ut kapasitet og elektrifisere bussanleggene. Nye miljøkrav i kollektivtrafikken forutsetter flere bussanlegg som er oppgradert for elbusslading, i tillegg til tradisjonelle fasiliteter for service, parkering og vask av busser. Ruter og Sporveien Bussanlegg har siden 2015 jobbet med å tilrettelegge for omstilling til utslippsfri bussdrift.

– Stubberud bussanlegg er en viktig byggestein for å tilrettelegge for omstilling til utslippsfrie busser i Oslo. Med dette moderne anlegget, er alt klart for en enda mer effektiv drift av hovedstadens kollektivtransport, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien.

Splitter nye Stubberud Bussanlegg ble åpnet fredag 14.04.2023. F.v. Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. i Ruter, Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien og Øystein Svendsen, adm.dir. i Unibuss. Foto: Sporveien.


Tilgjengelig

Ruter har også lagt vekt på tilgjengelighet for alle reisende i anbudet. Alle de nye bussene har motoriserte ramper for rullestoler og barnevogner ved dør to og tre. Bussene har plass til tre rullestoler om bord. 

Det vil være en betydelig forbedring slik at alle kan reise selvstendig med oss. Det vil også gjøre arbeidshverdagen enklere for sjåførene. De kan aktivere rampene fra førersetet, fremfor å måtte løfte ut rampen manuelt.

– Dette er et viktig løft for å gjøre kollektivtilbudet mer tilgjengelig slik at alle kan komme seg på jobb og skole, møte venner og delta i fritidsaktiviteter på lik linje. De nye bussene er en stor forbedring, og i løpet av neste år vil også alle de nye brukervennlige trikkene være på plass, sier Sirin Stav. 

Bussene har også flere digitale flater, utvendige høyttalere for kundeinformasjon og utvendig dørbelysning. Bussene har også to integrerte barneseter. 

Foran én av de nye bussene som tas i bruk søndag 16. april 2023. F.v. adm. dir. i Unibuss, Øystein Svendsen, konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav og adm. dir. i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. Foto: Sporveien.

Sikkert

Alle bussene har forsterkninger med ekstra beskyttelse for sjåfør. Bussene er utstyrt med aktive sikkerhetssystem som øker sikkerheten for både sjåfør, passasjerer og andre trafikanter.    

– Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med elektrifiseringen av Oslos bussflåte. De nye bussene vil bidra vesentlig til bedre luftkvalitet og miljø i Oslo, men også sikre en betydelig bedre kundeopplevelse. Bussene er mer stillegående, har bedre seter, og er utstyrt med den mest moderne sikkerhetsteknologien. Nå gleder vi oss til å invitere passasjerer og sjåfører om bord, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

Leddbusser med god rekkevidde

De 18 meter lange leddbussene fra Solaris vil få en batteripakke på over 500 kWh, som igjen vil gi en rekkevidde på over 250 kilometer. Bussene er utstyrt med en sentralmontert elektrisk motor på 240 kW. Batterikapasiteten på de nye bussene gjør at bussene kun trenger å lade på bussanlegget.

I løpet av 2023 får vi totalt 320 nye elbusser i Oslo. I tillegg til de 183 elbussene som kommer 16. april, kommer det ytterligere 137 busser på to kontrakter på Oslo øst i desember.  

– Innen utgangen av 2023 kan bussturene i Oslo gjøres med utslippsfrie busser. Det er en stor seier for miljøet, sier Bernt Reitan Jenssen. 

  

Om kontrakten

 • Unibuss er tildelt kontraktene for konkurransen Transporttjenester Indre by 2023. Ruteområde 1 (Indre by nord-sør) og 2 (Indre by øst-vest). 
 • Kontraktene har en verdi av henholdsvis 2,47 milliarder og 4,74 milliarder kroner.
 • Driftsstart er 16. april 2023 og gjelder for ti år, med mulighet for ytterligere fire år. 
 • I de to vinnende tilbudene er 100 prosent av bussflåten elektriske leddbusser med et avansert og robust ladesystem.
 • Ladingen skjer på Alnabru og Stubberud bussanlegg. 
 • Enova bidrar med en investeringsstøtte på inntil 125 millioner kroner til ladeinfrastrukturtiltak på de to bussanleggene. 
 • Kontraktene omfatter linjene 20, 21, 28, 30, 31, 31E, 34, 37 og 54, samt nattlinjene 11N, 12N, 1N, 2N, 5N og 63N.

Om Stubberud Bussanlegg

 • De større byggearbeidene på Stubberud pågikk frem til desember 2022. Installasjon av ladere og testing av ladere og busser har foregått frem til åpning 16. april.
 • Alle bussene skal lade med kabler fra ladestolper.
 • Sporveien Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift i hovedstadsområdet.
 • Norconsult AS har vært rådgiver og KF entreprenør ble tildelt kontrakten om bygging.
 • Bussanlegget utgjør cirka 40 000 kvadratmeter, og er oppgradert for elbusslading i tillegg til fasiliteter for service, parkering og vask av busser.
 • Anlegget er blant Nordens største med plass til 165 elbusser.

Om utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Viken

 • Trikk og T-bane kjører allerede på miljøvennlig elektrisitet, og har gjort det siden 1894.
 • 2017: 10 elektriske minibusser i drift på Romerike. 
 • 2017: 6 elektriske busser i toårig pilot i Oslo. 
 • 2019: 70 elektriske busser på 13 linjer i Oslo, i endringsordre på eksisterende kontrakter. 
 • 2019: 39 elektriske busser i Lørenskog og Lillestrøm, i nye busskontrakter på Romerike. 
 • 2019-2020: 3 Nesoddferger blir bygget om til elektrisk drift og settes i trafikk.  
 • 2020: 18 elektriske busser i Asker og 23 i Vestre Aker, i nye busskontrakter. 
 • 2022: 109 elektriske busser i Oslo Sør, i ny kontrakt. De utgjør 96 prosent av bussene. 5 busser på linje 85 er ikke elektriske på grunn av vektbegrensninger på Ulvøybrua. 
 • 2021-2022: Fem elektriske øybåter i Indre Oslofjord, i ny kontrakt.  
 • 2022: 93 elektriske minibusser og personbiler i Follo, i ny kontrakt.
 • 2023: 183 elektriske busser i nye kontrakter i Indre by. 
 • 2023: 137 elektriske busser kommer i nye kontrakter i Oslo øst i desember. 

Kontaktinformasjon

Ruter: Kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen: tlf. 40 07 56 00, presse@ruter.no 
Unibuss: Administrerende direktør: Øystein Svendsen: tlf. 90 98 75 71 
Sporveien: Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby, tlf. 48 15 41 48, ina.helen.ostby@sporveien.com
Oslo Kommune: Pressetelefon (i vanlig arbeidstid): tlf. 90 47 19 99, presse.mos@oslo.kommune.no 


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.