Oslo får nye T-banetog

Sporveien skal kjøpe inn 20 nye T-banetog som skal leveres til åpningen av Fornebubanen i 2027/28. Det besluttet bystyret onsdag 16.februar.

Oslo får nye T-banevogner til åpningen av Fornebubanen i 2027/28. Illustrasjon: Fornebu stasjon tegnet av Zaha Hadid Architects og A-lab.

Oslo får nye T-banevogner til åpningen av Fornebubanen i 2027/28. Illustrasjon: Fornebu stasjon tegnet av Zaha Hadid Architects og A-lab..

Høsten 2020 kom bestillingen fra Oslo kommune om å sette i gang arbeidet med å få på plass en ny avtale for innkjøp av nye T-banevogner. Nå er en stor milepæl i prosjektet nådd , og konkurransen om å levere anbud på vognleveransen kan settes i gang.

Bystyrets vedtak gir rom for å kjøpe inn 20 vognsett av tre vogner, men med mulighet for å utvide bestillingen til 29 dersom det kommer på plass finansiering i vårens reforhandling av Oslopakke 3. I tillegg legges det opp til opsjon i avtalen på å kjøpe inn ytterligere 80 vognsett, som skal dekke fremtidige behov for oppgraderinger og utskiftninger av T-baneparken.

Anskaffelsen ble kunngjort i Sporveiens anskaffelsesportal (åpnes i ny fane) 11. mars. Fristen for å svare på forespørselen er 21. april.

- T-banen er ryggraden i kollektivtrafikken i Oslo og frakter årlig rundt 120 millioner reisende. Nå satser vi tungt på kollektivtransport, og innkjøpet av nye T-banevogner en viktig del av den satsingen. Det er spesielt viktig for alle som er avhengig av kollektivtransport, som for eksempel barn og de som ikke har råd til å kjøre bil, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Det første vognsettet vil etter planen komme til Oslo i 2026 for testkjøring og de første togene som skal kjøre ordinære ruter planlegges å være på plass til åpning av Fornebubanen i 2027. Det legges opp til at alle vognsettene i første leveranse er på plass i løpet av 2028.

- Vil gjøre det mer attraktivt å kjøre kollektivt

Konsernsjef for Sporveien Cato Hellesjø er svært fornøyd med at midlene til innkjøp av nye T-banevogner nå har kommet på plass.

– Vi er glade for at bystyret prioriterer fortsatt vekst i T-banen og at det kommer nye moderne vognsett på plass til åpningen av Fornebubanen. Flere T-banevogner, sammen med ny grenbane til Fornebu, utbygging av Majorstuen T-baneknutepunkt og nytt CBTC-signalsystem, sørger for at T-banen blir førstevalg for enda flere reisende. De nye vognene gjør at Sporveien vil kunne levere mer kapasitet og enda høyere kvalitet til flere passasjerer, samtidig som vi bidra til en mer bærekraftig byutvikling, sier sporveissjefen.

En oppgradering

Sporveien har i over ett år jobbet med de overordnede kravene til den nye vogntypen. Arbeidet er utført i samarbeid med Ruter, som har hatt spesielt ansvar for passasjergrensesnitt og beregning av vognbehov. Nå som finansieringen er på plass er neste skritt å invitere til en bred anbudsprosess.

De nye togene, som har fått navnet M4000 eller M4 skal settes i trafikk sammen med dagens MX3000 vogner. Det vil av den grunn være et viktig krav i anskaffelsen at de nye og de gamle vognene kan kjøre på de samme strekningene og med like systemer. M4 vil derfor sannsynligvis også på mange måter ligne på dagens vognsett. Det legges opp til bedre løsninger for av- og påstigning og informasjon til passasjerer, samt at det vil være økt fokus på sikkerhet og bærekraft.

- Det er fantastiske nyheter for Sporveiens passasjerer og ansatte at vi nå er i gang med anskaffelsen av nye vogner, sier konserndirektør i T-banen og eier av prosjektet Anders Rygh.

Han er også svært glad for at det er bred politisk enighet i bystyret om å anskaffe nye T-banevogner slik at prosjektet nå er sikret finansiering.

– Med neste generasjon T-banevogner får Sporveien mulighet til å skape et enda mer attraktivt og konkurransedyktig T-baneprodukt med høyere driftskvalitet, økt kapasitet og bedre sikkerhet, samtidig som førerne skal få en bedre arbeidshverdag, sier Rygh.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.