Oppgradert T-baneverksted på Ryen

Oslo får flere T-banevogner, og har ambisjoner om å øke antall T-baneavganger. Forrige uke stod et større verksted, med fire nye spor for vedlikehold og en helt ny lakkeringshall klart.

Ordfører Marianne Borgen og sporveissjef Cato Hellesjø er begge strålende fornøyd med nyoppgradert og større hovedverksted for T-banen i Oslo.

Ordfører Marianne Borgen og sporveissjef Cato Hellesjø er begge strålende fornøyd med nyoppgradert og større hovedverksted for T-banen i Oslo. .

Ryen base er hovedverkstedet for T-banen i Oslo. Her blir vognene rengjort, reparert og står parkert når de ikke er ute og kjører. Basen ble opprinnelig bygget til oppstarten av T-banedriften på 60-tallet, og siden da har det skjedd mye med T-banen i Oslo og behovet for å oppgradere og tilpasse basen til fremtidens behov var stort.

Den offisielle åpningen av nye, ombygde Ryen base fant sted fredag 6. mai.

Sporveissjef Cato Hellesjø viste ordfører Marianne Borgen rundt på Ryen verksted. Foto: Sporveien

Godt vedlikehold viktig for et velfungerende T-banetilbud

Oslos Ordfører Marianne Borgen stod for snorklippingen av det oppgraderte T-baneverkstedet. Hun var imponert over arbeidet som er utført, og vektla betydningen av godt vedlikehold for å kunne ha et velfungerende T-banetilbud i byen.

– Verkstedet har vært i full drift gjennom hele byggeperioden og i tillegg til det stått i en krevende tid med korona – dette er veldig imponerende. Verkstedet har blitt fint og flott og det bør være godt rustet til å ta vare på T-banevognene i mange år fremover, sa ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Mer enn 250 personer var til stede på åpningen.

Marianne Borgen klippet snoren til det nyoppussede verkstedet på Ryen. Foto:Sporveien

Full drift i hele anleggsperioden

Å opprettholde full drift samtidig som et så stort ombyggingsprosjekt skal gjennomføres har vært krevende for både prosjektet og den daglig driften på verkstedet.

– Vi har lykkes med å bygge om hovedverkstedet for T-banen i Oslo som i et normalår frakter mer enn 120 millioner reisende, uten at det har vært merkbart for de som reiser med T-banen hver eneste dag. Med oppgradert base er vi klare for å vedlikeholde enda flere T-banevogner i mange år fremover, et betydelig steg på veien til å møte fremtidens behov for økt antall reisende med kollektivtrafikken, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

I tillegg til et større verksted og fire helt nye spor for vedlikehold av T-banevognene, er det bygget en helt ny og svært moderne lakkeringshall. Der Sporveien tidligere måtte sende vekk deler for lakkering, sparer Norges største kollektivtrafikkselskap nå både tid og penger ved å kunne utføre dette selv.

Fra Ryen verksted.

Video og bilder vedlagt kan benyttes fritt ved kreditering Foto: Sporveien / Nicoline Bjerge.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.