Onkel Skrue legger inn bud på viktig banestrekning i Oslo

Verdens rikeste and, Skrue McDuck, har tatt kontakt med Sporveiens eier Oslo kommune (andsk: Fjonslo) og lagt inn tilbud om å kjøpe Holmenkollbanen (Fjollenkollbanen).

Skrue McDuck har lagt inn bud på Fjollenkollbanen til Froskesvetteren. Foto: Disney

Skrue McDuck har lagt inn bud på Fjollenkollbanen til Froskesvetteren. Foto: Disney.

Representanter for McDuck tok i et brev tidligere denne uken kontakt med Sporveiens eier Oslo kommune og la frem en forespørsel om å kjøpe banen. Brevet inneholder et håndfast bud, og er gjengitt i sin helhet her:

På vegne av verdens rikeste and, Skrue McDuck, undersøker vi herved mulighetene for å kjøpe Fjollenkollbanen, nærmere bestemt strekningen fra Majonesstuen til Froskesvetteren stasjon inkl. T-banevogner.

Skrue McDuck har lenge siklet etter denne juvelen av en T-bane før han nå legger inn budet.

Dere kan derfor være trygge på at Fjollekollbanen vil komme i de beste hender med Skrue McDuck ved rattet. Han lover å ta vare på T-banen og utvikle den slik at Fjonslo kommune også vil tjene penger fremover. Billettprisene vil bli skyhøye og Donald Duck vil andsettes som fast T-banefører uten lønn.

Det er også sannsynlig at man hyrer inn Petter Smart for å gjøre om banen til et T-banefly.
På denne måten vil turene opp og ned til Fjollenkollen gå mye raskere og man unngår alle svingene.

Vårt første og siste bud lyder på 313 kroner og femti øre.
Det høres kanskje ikke så mye ut, men for Skrue McDuck er det en formue. Han er ikke blitt verdens rikeste and for ingenting.

Vi hører fra dere.

Fjærlig hilsen
Donald-redaksjonen, på vegne av Skrue McDuck

Sporveien vurderer salg

– For oss i Sporveien er dette svært interessant. Vi har lenge ønsket å utvikle T-banen videre fra Froskesvetteren til Tyvandtårnet, og med Onkel Skrue og hans pengebinge på laget ser vi nå plutselig muligheter til å legge helt andre planer enn vi har andledning til med egne midler. Fjonslo skal jo selge Tyvandtårnet, et område som kan utvikles til alt fra utskytingsrampe for Fallandflygere til hotell og restaurant med andretning for større flokker med trekkfugler som trenger mellomlanding. Andebys OL tropp under ledelse av Fatle Lårsvikt vil også kunne trene på en fremtidig skøytebane som jo lenge har stått på ønskelisten. Samtidig er det viktig å ikke dukke anden før den har kommet opp, og jeg må andmerke at det nå kommer rykter fra Gåseby om at noen jobber i grågjessmarkedet med å samle penger til et konkurrerende tilbud, sier konserndirektør Torgeir Kristiansen i Sporveien, som eier Fjollenkollbanen på vegne av Fjonslo.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.