Oljelekkasjen fra Ryen base 30. mai 2018

Sporveien har vedtatt en bot på en million kroner etter oljelekkasjen fra Sporveiens base på Ryen i Oslo 30. mai 2018.

Sporveien vedtar bot etter oljelekkasje fra Ryen base i 2018

Sporveien vedtar bot etter oljelekkasje fra Ryen base i 2018.

Under tømming av tre gamle oljetanker med fyringsolje onsdag 30.mai 2018 på Ryen verksted oppstod det en lekkasje som førte til at fyringsolje rant ut i overvannsrør som igjen førte oljen ned Ekeberglia til Alnaelva, og så videre ut i sjøen ved Kongshavn.

Sporveien beklager sterkt det som skjedde og har lagt ned et betydelig arbeid både umiddelbart etter lekkasjen og senere for å redusere utslipp og skade på miljøet. Utslippet skyldtes en sprekk i et rør som var nedgravd og gikk under muren på en bygning på Ryen verksted. Politiet har etterforsket saken, og Sporveien har vedtatt en bot på 1 000 000 kroner som er ilagt etter ettforskningen.

Mer enn 25000 liter fyringsolje ble hentet opp

Det var 28000 liter fyringsolje som rant ut i grunnen og 25300 liter ble fanget opp i etterkant. Det ble gjennomført et omfattende arbeid for å begrense skadene. Det ble med sugebiler hentet opp noe over 22000 liter fyringsolje ved Kongshavn og i Alnaelva, 2000 liter gravd ut av grunnen på ulykkesstedet og noe over 1000 liter fra oljelenser som var lagt ut i Kongshavn og på Sørenga.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.