Nye nettsider for å tiltrekke oss nye ansatte

Sporveien har sammen med NoA Ignite utviklet nye nettsider. Et av hovedmålene er å kapre flere arbeidstakere.

Sporveien har lansert nye nettsider med ambisjon om å bli en mer attraktiv arbeidsgiver.

Sporveien har lansert nye nettsider med ambisjon om å bli en mer attraktiv arbeidsgiver.

Sporveiens splitter nye nettside www.sporveien.no ble lansert 14. februar. Siden samler gamle Sporveien.com, trikken.no, tbanen.no og fremtidensbyreise.no.

Vil bli mer attraktive

Målet med de nye nettsidene er å forsterke Sporveiens omdømme, vise oss frem som en attraktiv arbeidsgiver og legge til rette for god innbyggerdialog.

Tidligere spørreundersøkelser har vist at bare 3 av 10 arbeidstakere ser Sporveien som et aktuelt sted å jobbe. Med de nye nettsidene ønsker kollektivtransportselskapet, som i dag har 3 330 ansatte, å styrke kjennskapen til Sporveien. I tillegg er det et viktig mål å gjøre det enklere for alle å komme i kontakt med Sporveien.

Hva betyr dette for de besøkende?   

Sporveiens nye nettsider har både fått et nytt og moderne design, er utviklet etter identifiserte brukerbehov og er bygget opp etter prinsippene om klarspråk og universell utforming. Det vil si at nettsidene skal være enkle å forstå for alle og skal kunne brukes av blinde og svaksynte ved hjelp av skjermlesere.  

Videre skal alle som er interessert i jobbmulighetene Sporveien har å tilby, kunne finne relevant og oppdatert informasjon og få så svar på det de lurer på.

For mer informasjon, kontakt:

Leder for Digitale kanaler i Sporveien, Liv Skotner: Liv.Skotner@sporveien.com tlf 913 90 787.

Sporveien og NoA Ignite
Fra venstre prosjekteier Liv Skotner (Sporveien), Nicoline Bjerge (Sporveien), Vibeke Bassøe (NoA Ignite), Cecilie K. Hårvik (NoA Ignite).

Om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser. Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Sporveien jobber kontinuerlig med å forbedre kollektivtilbudet og skape en bedre reiseopplevelse for Oslos innbyggere. Mer informasjon om Sporveien finnes på www.sporveien.no. Åpnes i ny fane


Om NoA Ignite

NoA Ignite er en digital innovasjonspartner for mange av Nordens største merkevarer og offentlige virksomheter. De leverer forretningsorienterte digitale løsninger, og har kontorer i Oslo, Stockholm, København og Krakow. NoA Ignite er en del av The North Alliance (NoA), som er et ledende nordisk byrånettverk innen kreativitet og teknologi, spesialisert på å skape kundedrevet vekst. Mer informasjon om NoA Ignite finnes på deres nettside www.noaignite.no Åpnes i ny faneSporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.