Norges største kontrakt for utendørsreklame

Nå er landets største utendørsreklameavtale utlyst.

Inge Aasen, daglig leder i Sporveien Media, gleder seg til å få inn tilbudene fra ulike aktører i reklamebransjen i konkurransen om Norges største utendørsreklameavtale. Foto: Sporveien

Inge Aasen, daglig leder i Sporveien Media, gleder seg til å få inn tilbudene fra ulike aktører i reklamebransjen i konkurransen om Norges største utendørsreklameavtale. Foto: Sporveien.

Sporveien Media AS forventer tøff konkurranse om rettighetene til indrefileten av norske reklameflater i utendørsmarkedet – nemlig rettighetene til å formidle reklame tilknyttet kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken.

Antall reisende med kollektivtrafikk i Stor-Oslo økte betydelig i årene frem til koronapandemien. Nå er antall reisende nær samme nivå som før pandemien og det er forventet en god utvikling i årene som kommer. Med 87 nye trikker på vei inn i Oslo som legger til rette for en dobling i antall reisende, utviklingen av T-banen med en rekke store prosjekter slik som for eksempel den helt nye banestrekningen Fornebubanen og også innfasingen av elektriske busser, er ventet å bli langt flere reisende i årene som kommer. Dette legger til rette også for en solid økning i antall eksponeringer de aktuelle reklameflatene vil gi rettighetshaverne.

– Vi merker allerede at det er stor interesse for disse reklamerettighetene i markedet, og håper mange aktører melder seg på i konkurransen som er utlyst. Det har skjedd mye i utendørsreklamemarkedet de siste ti årene, og tallene for 2022 ligger an til å bli all time high, sier Inge Aasen, daglig leder i Sporveien Media AS.

Reklamerettigheter for seks til åtte år

Avtalen som er utlyst, er den største utendørspakken noensinne i Norge. Pakken inneholder formidling av trafikkreklame i Oslo og deler av Viken, på T-banen og T-banestasjoner, trikk, buss og båt.

Avtaleperioden gjelder fra 2024 til og med 2029, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år til 2031.

– Vi er opptatt av å gi en god lengde på avtalene om disse rettighetene, slik at vi får en forutsigbarhet både for den leverandøren som blir valgt og for oss. Dette tror vi legger forholdene godt til rette for et konstruktivt samarbeide om å utvikle porteføljen videre, sier Inge Aasen.

Fristen for å kvalifisere seg til å delta i konkurransen er satt til januar 2023, og forventet tildeling av kontrakt til vinnende aktør er sommeren 2023. Oppstart av ny avtale er satt til januar 2024.

Per i dag er det Clear Channel som innehar avtalen om rettighetene til trafikkreklamen i Oslo og omegn.

Finansierer kollektivtrafikken

Utendørsreklame er en viktig bidragsyter til finansieringen av kollektivtilbudet i Oslo og deler av Viken. Overskuddet fra reklamesalget blir brukt til videreutvikling og styrking av kollektivtilbudet. Det er Sporveiens datterselskap Sporveien Media AS som har ansvaret for forvaltning og drift av reklameinstallasjoner i tilknytning til trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og deler av Viken.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.