Nå starter tunnelboringen på Østensjøbanen

Mandag 4. april starter Sporveien byggingen den nye T-banetunnelen fra Østensjøveien mot Hellerud.

Oppstart av tunnelboring Østensjøbanen. Foto: Sporveien/Stian Olsson

Oppstart av tunnelboring Østensjøbanen. Foto: Sporveien/Stian Olsson.

Som en del av Østensjøbane-prosjektet skal Sporveien legge T-banen i tunnel, og bytte ut to bruer over Østensjøveien og Alna-elven.

– Oslo har svært ambisiøse mål om å kutte utslippene og redusere biltrafikken. For å nå de målene er det helt nødvendig å gjøre det mer attraktivt å reise med kollektivtransport. Den nye tunnelen vil bidra til et bedre kollektivtilbud og en enklere hverdag for alle som reiser med linje 2 og 3 på T-banen, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav.

I et normalt år, uten pandemi, står T-banen for over 120 millioner enkeltreiser. I perioden frem til 2040 vil det skje en betydelig satsning på T-banen i Oslo med blant annet innkjøp av flere nye T-banetog, byggingen av Majorstuen T-banestasjon og utskiftning av signalanlegget til T-banen.

– Dette er en viktig milepæl i et viktig prosjekt i Oslos kollektivsystem som skal bidra til kortere reisetid med T-banen på linje 2 og 3, samtidig som vi oppgraderer infrastrukturen for å bedre punktligheten og forutsigbarheten til glede for de reisende. Nå er vi i gang, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

400 meter lang tunnel

Den 400 meter lange tunnelen, og det nye sporet, mellom Brynseng og Hellerud er forventet tatt i bruk høsten 2023, selv om det vil foregå noen mindre etterarbeider også i 2024.

De siste månedene har prosjektet jobbet med å klargjøre området rundt den ene kommende tunnelåpningen ved Østensjøveien hvor tunnelbyggingen starter fra denne uken.

Tunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet.

Retter ut hundre år gammel infrastruktur

På strekningen Etterstad-Hellerud er det en nesten hundre år gammel infrastruktur, med to bruer som er på slutten av sin levetid.

Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn Bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens, T-banedrift.

– En positiv sideeffekt av prosjektet er at naboene til T-banen vil få redusert støy fra Østensjøbanen, sier byråd Sirin Stav.

Se nettsiden til prosjektet for mer informasjon: https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=3119045 Åpnes i ny fane


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.