Nå kommer de nye trikkene til linje 17 og 18

Reiser du ofte med trikk på linje 17 og 18, får du fra i dag muligheten til å reise med en av de nye trikkene. Nå starter Sporveien prøvekjøring på strekningen mellom Grefsen og Rikshospitalet.

NYE LINJER: I dag starter de nye trikkene å prøvekjøre på linje 17 og 18. Bildet er fra januar i år da trikken startet prøvekjøringen på linje 13.

NYE LINJER: I dag starter de nye trikkene å prøvekjøre på linje 17 og 18. Bildet er fra januar i år da trikken startet prøvekjøringen på linje 13..

– Hensikten med prøvekjøringen er å dokumentere at trikkene fungerer som den skal i ulike deler av byen. Resultatene fra linje 13 er gode, og så langt har vi fått erfaringsgrunnlaget vi trenger fra denne strekningen. Når vi starter å prøvekjøre på linje 17 og 18, får vi testet trikken i et annet trafikkbilde, sier prosjektsjef Bjørn Bjune i Sporveien.

Trikken tar med passasjerer

To av de nye SL18-trikkene vil gå i trafikk på linje 17 og 18, og begge trikkene vil ta med passasjerer om bord.
Trikkene vil etter planen gå i prøvedrift utover våren og sommeren. Etter at prøvekjøringen er gjennomført, blir den nye trikken gradvis faset inn på alle linjer.

Oslo får 87 nye og universelt utformede trikker

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo er en del av Trikkeprogrammet og Oslo kommunes satsing på trikk i hovedstaden. Sporveien leder programmet og frem til utgangen av 2024 skal Oslo få 87 nye og universelt utformede trikker, oppgraderte gater, byrom og holdeplasser. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold.

Felles for de store infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gater legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

Fakta om Trikkeprogrammet

  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.

  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.

  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).

  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

  • De nye trikkene er standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.

Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.