Nå kan du prøve Oslos nye trikk med bedre plass til alle

I dag starter Sporveien prøvekjøring av nye trikker i vanlig trafikk med passasjerer om bord. Prøvekjøringen skjer på linje 13 på strekningen mellom Skøyen og Bråten.

FØRSTEMANN: Ole Fredrik Klerck Sæthre var første person om bord da den første nye trikken ble klar for passasjerer. Fra venstre: Ordfører Marianne Borgen, byråd Sirin Stav og sporveissjef Cato Hellesjø. Foto: Trygve Indrelid NTB/kommunikasjon

FØRSTEMANN: Ole Fredrik Klerck Sæthre var første person om bord da den første nye trikken ble klar for passasjerer. Fra venstre: Ordfører Marianne Borgen, byråd Sirin Stav og sporveissjef Cato Hellesjø. Foto: Trygve Indrelid NTB/kommunikasjon.

Nå får alle Oslos innbyggere muligheten til å teste ut de nye trikkene, etter at de er blitt prøvekjørt uten passasjerer i 14 dager. Hensikten med prøvekjøringen er å få erfaringer med hvordan trikken oppfører seg i vanlig trafikk med passasjerer om bord.

– Trikken har en helt spesiell plass i hjertene til Oslofolk. Den gjør hverdagsreisene våre lette, effektive og miljøvennlige. Det er stort å endelig kunne ønske passasjerene velkommen til å prøve ut de nye trikkene, som vil gjøre kollektivtilbudet i byen enda bedre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).


87 trikker innen utgangen av 2024

Frem til utgangen av 2024 får Oslo etter planen 87 nye og universelt utformede trikker, oppgraderte gater og holdeplasser. (åpnes i ny fane)

– Dette er en viktig del av satsingen på å gjøre det enklere for folk å reise med kollektivtransport. Med de nye trikkene kan det gjennomføres omtrent dobbelt så mange trikkereiser hvert år, og jeg er veldig stolt av at de er universelt utformet og tilgjengelig for alle. Nå skal alle kunne ta trikken, uansett om man er avhengig av rullestol, har med barnevogn eller sykkel, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).

De nye trikkene er 100 prosent lavgulvstrikker. Det betyr at trappene er fjernet og at gulvet er helt flatt. Dermed blir det enklere å komme ombord med rullestol eller barnevogn.

Oppgradering og opprustning av trikkeskinner, infrastruktur og bygater har pågått som en del av Trikkeprogrammet. Mange infrastrukturprosjekter er ferdige, og noen arbeider gjenstår. Som del av Trikkeprogrammet gjøres det tiltak på holdeplassene for å bedre tilgjengeligheten til trikken for alle brukergrupper over hele byen. Det vil pågå arbeider på holdeplassene parallelt med testing og innfasing av de nye trikkene.

Et helt nytt trikketilbud

Sporveissjef Cato Hellesjø gleder seg til endelig å ønske passasjerene velkommen om bord.

– Trikkene skal testes og prøvekjøres noen måneder til, men nå kan byen endelig se og oppleve resultatene av et langvarig og langsiktig arbeid. Dette er begynnelsen på å gi Oslo et helt nytt trikketilbud. De nye trikkene har bedre plass, de er luftigere og flere dører gjør det enklere og raskere for alle å komme seg av og på, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

– Ruters mål er å tilby mobilitet – til alle. Det handler om noe langt større enn å få flest mulig fra a til b. Å bli utestengt fra kollektivtrafikken betyr i praksis å bli utestengt fra deltakelse i samfunnet. Det er mye som skal forbedres, og derfor er det så flott og viktig at vi nå får universelt utformede trikker, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, og legger til:

– Det er også en glede for Ruter å fortelle at vi fra 27. januar har oppdatert Ruterappen med tilgjengelighetsinformasjon for de 100 største holdeplassene til nå, som forteller om holdeplassen er tilgjengelig eller har mangler. Det vil gjøre det lettere å planlegge reisen, sier Bernt Reitan Jenssen.

Byråd Sirin Stav fikk æren av å åpne den nye trikken for passasjerer, flankert av ordfører Marianne Borgen og konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien (foto: Trygve Indrelid NTB/kommunikasjon).
Omfattende testprogram og gradvis innfasing

Fra 31. januar vil to nye trikker gå i trafikk mellom Skøyen og Bråten, og begge trikkene tar med passasjerer. Trikkene går som normalt og stopper på alle holdeplasser mellom Skøyen og Bråten.

De nye trikkene har allerede vært gjennom et omfattende testprogram. Prøvekjøringen på linje 13 vil pågå utover våren og sommeren. Etter at prøvekjøringen er gjennomført vil Sporveien gradvis fase de nye trikkene inn på alle linjer.

Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo er en del av Trikkeprogrammet og Oslo kommunes storstilte satsing på trikk i hovedstaden. Sporveien leder Trikkeprogrammet, som i tillegg til trikkeanskaffelsen omfatter oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold, og flere infrastrukturoppgraderinger.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten og Ruter om gjennomføringen, og enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten.

Les mer om Trikkeprogrammet på Fremtidensbyreise.no (åpnes i ny fane)


Fakta om Trikkeprogrammet

  • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.

  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.

  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.

  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).

  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

  • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.

  • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

  • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

  • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.