Nå farges Oslo by blå av nye trikker

Utrullingen av nye trikker i Oslo har virkelig satt fart den siste tiden, med stadig flere nye trikker i bruk.

Trikkesjef Birte Sjule og byråd Sirin Stav skapte god stemning for de trikkereisende på Grünerløkka i Oslo onsdag morgen. Foto: Sporveien

Trikkesjef Birte Sjule og byråd Sirin Stav skapte god stemning for de trikkereisende på Grünerløkka i Oslo onsdag morgen. Foto: Sporveien.

– Dette har jeg gledet meg til lenge! Nå får vi flere, stillegående trikker i Oslo, med alt på et lavt plan. Det betyr at stadig flere uavhengig av alder eller funksjonsevne, kan komme seg raskt og effektivt dit de skal, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Onsdag morgen delte Oslo-byråden ut boller og kaffe til de trikkereisende på Olaf Ryes plass på Grünerløkka. Sammen med Sporveien og Ruter ønsket hun de reisende velkommen om bord på de nye trikkene. Dette for å markere at det i tiden som kommer blir flere og flere avganger med de nye trikkene i byen. (Se nedlastbar video lenger ned.)

– Vi vet at trikken betyr mye for mange: Den er utslippsfri, populær og har høy kapasitet. Når alle de 87 nye trikkene er på plass kan dobbelt så mange reise med trikken enn i dag. Det kommer godt med når vi neste år skal kutte billettprisene og gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv. Velkommen om bord på trikken! sier Sirin Stav.

Siden januar i år har Sporveien, som er ansvarlig for innkjøpet av de nye trikkene, testet to nye trikker i trafikk med passasjerer på trikkenettet i Oslo. I sommer var prøvedriftsperioden over, og serieproduksjonen av trikkene kunne starte for fullt. Nå rulles de nye trikkene fortløpende ut i trafikk i byen, etter hvert som de leveres til Oslo.

Trikkesjef, Birte Sjule og Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel delte ut boller til de reisende på trikkeholdeplassen på Grünerløkka. Foto: Sporveien

Nye trikker snart på flere trikkelinjer

De nye trikkene produseres i Spania, før de fraktes til Oslo og klargjøres for trafikk hos Sporveien. Hver og én av trikkene testes grundig før de settes inn på trikkenettet i byen.

– Å få de første serieproduserte trikkene ut i trafikk betyr at vi endelig kan begynne å kjøre flere avganger med de nye trikkene. Framover kan vi ønske stadig flere om bord i helt nye trikker med bedre plass til alle. Det vet vi at mange som reiser med trikken gleder seg til, og det gjør vi også! sier Birte Sjule, administrerende direktør i Sporveien Trikken.

De nye trikkene kjører nå på linje 17 og 18 mellom Grefsen og Rikshospitalet, og etter hvert som det blir flere nye trikker i Oslo vil de også begynne å trafikkere andre linjer.

– Ruter skal tilby mobilitet – til alle. Det handler om noe langt større enn å få flest mulig fra a til b. Det handler om å kunne delta i samfunnet, uansett funksjonsnivå. Derfor er det så viktig at kundene får glede av nye trikker som er universelt utformede, sier plandirektør i Ruter, Snorre Lægran.

Målet er at alle de 87 nye trikkene skal være faset inn på alle trikkelinjene i byen innen utgangen av 2024.

Fakta om de nye trikkene:

 • Antall: 87 nye trikker
 • Lengde 34,16 meter
 • Bredde 2,65 meter
 • Type: Urbos 100
 • Plass til: 220 passasjerer
 • USB-kontakter
 • Funksjonelle og pålitelige, med et moderne og effektivt grensesnitt mot publikum
 • Universelt utformet og 100 prosent lavgulv
 • Fire rullestolplasser i hver trikk, to per retning
 • Seks dører (mot fire på dagens trikker), med romslige og åpne dørarealer
 • God synlighet til digitale fargeskjermer utvendig og innvendig
 • Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon URBOS 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.
 • Det foreligger en opsjon på ytterligere 60 trikker.
 • Spanske CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, er valgt som leverandør.

Fakta om Trikkeprogrammet

Oslo kommune og Sporveien gjennomfører Trikkeprogrammet, en storstilt satsing på trikk i hovedstaden. Gjennom Trikkeprogrammet utvikles neste generasjons trikketilbud i Oslo, ved å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.

Trikketilbudet som sådan skal fornyes ved kjøp av 87 nye, moderne trikker som skal leveres i en periode fram til 2024.

Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider nært med Ruter, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo om de ulike delene av programmet.

Foto og video kan lastes ned under, og benyttes fritt ved kreditering Sporveien.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.