Nå får Tøyen T-banestasjon ny utgang

I 2024 bygger Sporveien ny adkomst til Tøyen T-banestasjon, nær Tøyenparken. Dermed kan flere titusen daglige reisende glede seg til ny og bedre adkomst til T-banestasjonen.

 Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, og Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien står der hvor ny utgang kommer. Foto: Christian Loennechen, Sporveien

Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, og Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien står der hvor ny utgang kommer. Foto: Christian Loennechen, Sporveien.

Tøyen T-banestasjon er godt besøkt. Med dagens T-banetrafikk kjører 1 003 tog til og fra de østlige bydelene gjennom Tøyen stasjon hver dag. Togene har aller flest reisende ved passering Tøyen. Cirka 30 000 personer går av og på Tøyen T-banestasjon i løpet av en vanlig hverdag.


Bedre tilgjengelighet for flere

Tøyen T-banestasjon ligger i nærheten av Botanisk hage, Naturhistorisk museum, kulturhuset Gamle Munch, Tøyenparken og Tøyenbadet, og den nye utgangen blir en naturlig adkomst til alle disse besøksmålene. Barn og unge som eksempelvis skal bade på Tøyenbadet eller spille fotball på Caltexløkka i Tøyenparken vil med den nye adkomsten få en tryggere reisevei, da de slipper å krysse Finnmarksgata for å komme seg til og fra.

– Titusener av mennesker reiser til og fra Tøyen T-banestasjon hver dag. Vi jobber hele tiden for at det skal bli enklere å reise kollektivt, og ser frem til at vi nå får på plass en helt ny adkomst til denne stasjonen. Jeg er spesielt glad for at det nå blir tryggere for barn som skal til Tøyenparken eller Tøyenbadet vi nå pusser opp, og at det samtidig blir enklere for folk med rullestol eller barnevogn, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Den nye adkomsten til Tøyen T-banestasjon får både trapp og heis, noe som gjør det enkelt for de reisende å ta adkomsten i bruk.

– I Sporveien har vi en tydelig visjon om å tilby bærekraftig mobilitet for alle. Vi betyr noe for veldig mange kollektivreisende hver eneste dag, og med denne nye inngangen til Tøyen T-banestasjon gjør vi det enda litt lettere å reise med T-banen til og fra Tøyen, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Hvordan vil den nye utgangen se ut?

Sporveiens konserndirektør for infrastruktur og prosjekter, Thor Georg Sælid, ser frem til den videre planleggingen av T-baneadkomsten:

– Akkurat nå er prosjektet inne i en prosjekteringsfase. Dersom alt går etter planen, starter vi byggingen av ny adkomst på Tøyen i løpet av våren 2024. Den nye T-baneadkomsten vil også fungere som en ekstra nødutgang, og målet er at den skal står ferdig i 2025. Vi i Sporveien gleder oss stort til å få den nye T-baneadkomsten på plass, og vi vil sørge for å holde naboer og berørte parter godt informert om fremdriften mens vi bygger, sier Thor Georg Sælid i Sporveien.

Fasaden vil være i tegl for å bevare helhetlig identitet med resten av Tøyen T-banestasjon og annen bebyggelse på Tøyen. Den nye adkomsten skal få store vindusflater og vil forhåpentligvis oppleves som åpen, lys, og trygg for de reisende.Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.