Nå blir Oslos T-banestasjoner mer tilgjengelige

I sommerukene skal Sporveien gjennomføre viktige tiltak for å gjøre sju T-banestasjoner mer universelt utformet.

Konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, legger ned den aller første ledelinjesteinen som skal hjelpe blinde og svaksynte å lettere reise med T-banen fra Mortensrud T-banestasjon. Foto: Sporveien

Konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, legger ned den aller første ledelinjesteinen som skal hjelpe blinde og svaksynte å lettere reise med T-banen fra Mortensrud T-banestasjon. Foto: Sporveien.

Sporveien arbeider aktivt for en bedre tilgjengelighet for alle kollektivreisende. Samtidig med oppgraderingen av Østensjøbanen skal det i sommerukene gjennomføres viktige tiltak for å bedre den universelle utformingen på sju utvalgte T-banestasjoner på linje 2 og 3: Trosterud, Haugerud, Furuset, Hellerud, Bøler, Ulsrud og Mortensrud. Først ut er Mortensrud T-banestasjon.

– Vi gleder oss! Vi vet nemlig så alt for godt hvordan man ofte møter hindringer i kollektivtrafikken, sier Norges Handikapforbunds Ungdom.

– Unge mennesker med funksjonsnedsettelser er like opptatt av å kunne bruke den fine byen vår fullt ut som alle andre. Enten man skal på jobb, studier, treffe venner eller en kjæreste, så trenger vi å kunne komme oss fra A til B på en forutsigbar og god måte. Vi gleder oss til å se hvordan Mortensrud T-banestasjon ser ut når utbedringene er ferdige, og ser frem til at også de andre T-banestasjonene i Oslo blir tilgjengelige for alle byens innbyggere, sier Marte Prestrud i Norges Handikapforbunds Ungdom.

Mange små grep gjør en stor forskjell

Sporveien skal gjøre stasjonene mer universelt utformet, blant annet ved å redusere avstanden mellom T-banetogene og plattformene, og ved å forbedre belysning, ledelinjer, høyttaleranlegg, skilting og tilgang til stasjonsområdene.

– Nå gjør vi kollektivtilbudet enda tryggere og mer inkluderende for alle, uavhengig av funksjonsevne. Det er en hjertesak for meg, fordi utestengelse fra kollektivtransporten i praksis også er en utestengelse fra muligheten til å delta i samfunnet. Sporveien gjør kollektivtilbudet både mer tilgjengelig og mer miljøvennlig dag for dag, og det bidrar til å utjevne forskjeller. Det gjør at alle kan komme seg på jobb og skole, møte venner og delta i fritidsaktiviteter på lik linje, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav.

For Sporveien er det viktig å legge til rette for at stadig flere kan reise kollektivt.

– Sporveien vil tilby bærekraftig mobilitet for alle. Nå gjør vi sju T-banestasjoner mer tilgjengelige for flere. Det er vi i Sporveien glade for. Med hver utbedring vi gjør, blir T-banen steg for steg mer tilgjengelig for alle som vil reise med oss, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Også Arild Hagen, leder for interessepolitisk utvalg i Blindeforbundet er positive til utbedringene:

– Med et universelt utformet kollektivsystem vil personer med nedsatt funksjonsevne også kunne benytte seg av det.

Sporveiens prosjektleder Yasin Ismail med byråden på befaring på byggeplassen på Mortensrud T. F.v. Thor Georg Sælid, konserndirektør infrastruktur og prosjekter i Sporveien, prosjektleder Yasin, byråd Sirin Stav, konsernsjef i Sporveien Birte Sjule og Sari Wallberg. Foto: Sporveien.

Kartlegging for å kunne oppgradere der skoen trykker

Sporveien samarbeider med Ruter i jobben med å gjøre T-banestasjonene mer tilgjengelige. I fjor registrerte Sporveien alt fra fysisk utforming, til sikkerhet og funksjonalitet på stasjonene. Tilstanden for universell utforming og tilgjengelighet er også kartlagt.. Informasjonen om tilgjengelighet skal på sikt legges inn i Ruter-appen.

– Bedre tilgjengelighet på T-banen betyr så mye for så mange. Dette har vi fått til, takket være konstruktiv medvirkning fra interesseorganisasjonene, økonomisk prioritering fra Oslo kommune og samarbeid med Sporveien om hvilke tiltak som gir størst effekt for reisende, sier Sari Wallberg, leder for plan og infrastruktur i Ruter.

– Bedre innsikt fører til bedre løsninger. Nå som vi har kartlagt alle T-banestasjonene, kan vi lettere prioritere tiltak og gjennomføre oppgraderinger, slik at stasjonene blir bedre for alle. Når tiltakene på de sju utvalgte T-banestasjonene er ferdige, går vi i gang med å utarbeide en plan for tilgjengelighetstiltak på de resterende T-banestasjonene, forklarer Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Dette gjøres for å øke tilgjengeligheten på Mortensrud T

Den første stasjonen som det gjøres utbedringer på er Mortensrud T-banestasjon. Arbeidene som gjøres her er til dels de samme forbedringene som også skal gjennomføres på de seks andre stasjonene.

Arbeidene Sporveien skal gjennomføre på Mortensrud T-banestasjon for å gjøre den mer universelt uformet er:

  • Bygge opp dagens plattformkant slik at avstanden mellom T-banevognene og plattformen blir redusert. Dette vil gjøre det lettere å rulle av og på T-banen for reisende som bruker rullestol eller triller barnevogn.
  • Montere nye håndløpere.
  • Bytte til ny og bedre belysning.
  • Etablere kantstein langs ramper og ledelinjer som er til hjelp for blinde og svaksynte.
  • Skifte ut og supplere med flere benker.
  • Oppgradere trapper.
  • Fjerne snublekanter.
  • Legge nytt asfaltdekke på bussholdeplassen vis a vis T-banestasjonen.

– Universell utforming er helt avgjørende for at alle skal kunne delta i samfunnet fullt ut. Alle skal kunne bruke kollektivtransport. Oslo må være en by for alle. Arbeidene på Mortensrud er et viktig tiltak på én T-banestasjon, men arbeidet slutter ikke her. Vi forventer at tempoet økes og at barrierer bygges ned. Det må jobbes systematisk og målrettet, og de årlige budsjettene må sikre tilstrekkelig med midler til universell utforming, sier Karl Haakon Sævold, leder for Norges Handikapforbund Oslo.

Mortensrud T-banestasjon
Mortensrud T-banestasjon er en av de stasjonene som blir mer universelt utformet.

Ny tunnel og mye viktig vedlikehold gjennomføres sommeren 2023

Arbeidet med tilgjengelighet skjer samtidig som Sporveien utfører en rekke tiltak på traseen mellom Brynseng og Hellerud, for å ferdigstille oppgraderingen av T-banestrekningen og den nye Hellerudtunnelen. Dette arbeidet er i sluttfasen og er planlagt å være ferdig i begynnelsen av september.

At arbeidet med å bedre tilgjengeligheten på de sju T-banestasjonene gjøres samtidig med det øvrige arbeidet på strekningen, gjør at man unngår å måtte stenge T-banen for ordinær drift flere ganger enn nødvendig.

Mens Sporveien ferdigstiller oppgraderingsarbeidet på Østensjøbanen og påkoblingen av ny tunnel, blir det gjennomført mye annet viktig vedlikehold, blant annet utskifting av strømskinner på Furusetbanen. Disse er nå i stål, og skiftes ut med strømskinner i aluminium, som leder strømmen bedre og dermed er energisparende. Sporveien skal også skifte ut skinner, sviller og ballast på denne strekningen, og 15 sporveksler, i tillegg til en rekke annet arbeid.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.