Klart for fase to på Ekebergbanen

Sporveien fortsetter vedlikeholdsarbeidet mellom Ekebergparken og Oslo Hospital fra mandag. Det blir buss for trikk på strekningen, når Kongsveien igjen stenges for biltrafikk i rushtiden.

Over helga starter Sporveien med fase 2 av vedlikeholdsarbeidet på nedre del av Ekebergbanen. Foto: Sporveien

Over helga starter Sporveien med fase 2 av vedlikeholdsarbeidet på nedre del av Ekebergbanen. Foto: Sporveien.

Mandag kveld går Sporveien i gang med fase 2 av vedlikeholdsarbeidet på nedre del av Ekebergbanen. Nå skal det jobbes med utgående spor, i retning Ljabru, og entreprenørene starter med å fjerne gamle skinner og sviller på strekningen.

Buss for trikk

Trikkesporet på nedre del av Ekebergbanen er stengt for ordinær trikkedrift under anleggsperioden. Det betyr at det igjen blir buss for trikk mellom Ekebergparken og Oslo Hospital.

Fra mandag 15. kl. 20.00 til tirsdag morgen den 16. januar blir det buss for trikk på strekningen helt fra Holtet til Oslo Hospital. Her må reisende beregne litt god tirsdag morgen.

Vedlikeholdsarbeidene er planlagt ferdigstilt til sommeren.

Dette skal gjøres mellom Ekebergparken og Oslo Hospital i utgående spor, retning Ljabru:

 • Riving av skinner, sviller og kjøreledning.
 • Utskifting av overbygning, som er gammelt pukk og sviller.
 • Utskifting av gamle og slitte trikkeskinner.
 • Legging av nye kabelkanaler.
 • Utskifting av kontaktledningsmaster og kontaktledningsanlegg.
 • Arbeid med rekkverk.
 • Innlegging av sviller og skinner.

Dette skjer i Kongsveien fra tirsdag morgen:

 • Kongsveien stenges igjen for trafikk i begge retninger mellom Ekebergparken og Konows gate, i rushtiden mellom kl. 06.30–09.00 og 15.00–18.00.
 • Rushtidstegningen gjelder på hverdager, fra mandag til og med fredag.
 • Unntak gjelder for buss for trikk og Sporveiens anleggstrafikk.
 • Strekningen med nedsatt fartsgrense 30 km/t utvides til å gjelde hele Kongsveien mellom Ekebergparken og Konows gate.

Les mer om arbeidene på Sporveiens informasjonsside: Ekebergbanen nedre - Sporveien AS Åpnes i ny fane

 • Se Ruter.no for informasjon om avvikstrafikk med buss for trikk

  For mer informasjon, kontakt:

  Tonje Bergmo
  kommunikasjonsansvarlig
  tonje.bergmo@sporveien.com
  tel: 989 60 885  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

   

  Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

   

  Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.