Invitasjon: Lansering av Sporveisdikt

Sporveisdikt er en serie utvalgte dikt som presenteres om bord på trikk, T-bane og enkelte T-banestasjoner i tiden fremover. Målet er å ta poesi ut i byen, og gi innbyggere og besøkende i Oslo en kulturopplevelse med Sporveisdikt.

Sporveisdikt i Sporveispassasjen. Foto: Sporveien

Sporveisdikt i Sporveispassasjen. Foto: Sporveien.


Sporveisdikt lanseres 10. mars kl. 13.00 i Sporveispassasjen, mellom østgående og vestgående plattform på Jernbanetorget T-banestasjon.

Det blir diktopplesning ved forfatterne og åpning ved byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal.

Presse, forbipasserende og publikum for øvrig er hjertelig velkommen til å delta på lanseringen.

Prosjektet støttes av Kulturrådet og organiseres av Den norske Forfatterforening og Sporveien.

Diktene blir presentert i flere omganger. De fire diktene i første runde henger oppe fra 7. mars til 21. mars. I løpet av 2023 vil det være to runder til med Sporveisdikt, samt tre nye runder i 2024.

Diktene i første runde

Diktene som skal henge på trikker, T-baner og på Jernbanetorget i mars er skrevet av Brynjulf Jung Tjønn (1980), Nils Chr. Moe-Repstad (1972 – 2022), Sarah Zahid (1996) og Geir Halnes (1976).

Bakgrunn

Dikt på T-bane og trikk ble først gjennomført i prosjektet Dikt underveis, en formidlingskampanje for poesi på trikk og T-bane i Stor-Oslo. Dette var en veldig populær satsing som gikk fra 1995 til 2017.  Dikt underveis var inspirert av «Poems on the underground» fra London. Målet var å overraske med dikt på et uvant sted.

Om Den norske Forfatterforening

Den norske Forfatterforening organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker for voksne. Foreningen ble grunnlagt i 1893, og har per i dag cirka 700 medlemmer. Formålet er å verne og fremme norsk litteratur og ivareta de norske forfatteres interesser.Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.