I dag starter Sporveien å prøvekjøre nye trikker i vanlig trafikk

Snart kan innbyggerne i Oslo reise med helt nye trikker. I dag starter Sporveien å prøvekjøre de nye trikkene i vanlig trafikk uten passasjerer.

MERKEDAG: – ­Vi har nådd enda en milepæl for nye trikker, sier sporveissjef Cato Hellesjø, byråd Sirin Hellvin Stav og administrerende direktør, Birte Sjule. Trikkefører Erik Asbjørnsen klar til avgang. Foto: Trygve Indrelid NTB/kommunikasjon

MERKEDAG: – ­Vi har nådd enda en milepæl for nye trikker, sier sporveissjef Cato Hellesjø, byråd Sirin Hellvin Stav og administrerende direktør, Birte Sjule. Trikkefører Erik Asbjørnsen klar til avgang. Foto: Trygve Indrelid NTB/kommunikasjon.

31. januar starter prøvedrift med passasjerer om bord. Prøvedriften er på linje 13 på strekningen mellom Lilleaker og Ljabru. Hensikten med prøvekjøringen er å dokumentere at trikkene er egnet for å kjøre i Oslo. Det betyr at Sporveien må hente inn erfaringer med hvordan trikken oppfører seg i vanlig trafikk først uten og så med passasjerer om bord.

– ­Vi har nådd enda en milepæl i arbeidet med å få på plass nye og moderne trikker. Jeg er svært glad for at vi snart kan ønske reisende velkommen om bord etter en periode med grundig testing. Byrådet prioriterer et attraktivt og utslippsfritt kollektivtilbud til Oslos innbyggere. Det er veldig viktig for oss at de nye trikkene er tilgjengelig for alle. Det er bedre plass og lett å komme inn med rullestol og barnevogn, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav.

Mandag besøkte hun Sporveiens trikkebase på Grefsen. Der fikk hun en innføring i hvordan prøvedriften blir gjennomført.

Sporveien prøvekjører for at trikken skal bli så god som mulig

Sporveien vil ha en prøvekjøring først før trikkene blir satt i ordinær drift.

– Prøvekjøringen er helt nødvendig for at trikken skal bli så god som mulig for alle som reiser og jobber med den. Først skal vi se på tekniske løsninger på trikk og skinner, og hvordan driften av nye trikker påvirker resten av driften i Sporveien. Neste fase er å samle inn erfaringer med hvordan passasjerene opplever og bruker de nye trikkene. Med de nye trikkene kan vi doble kapasiteten til 100 millioner reiser årlig - det gleder vi oss til! sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Oslo har bestilt 87 nye trikker som etter planen skal leveres fram til 2024. Åpnes i ny fane Med det skiftes alle eksisterende trikker i Oslo ut og byen vil få nye trikker, oppgraderte trikketraseer og en mye større kapasitet i trikketilbudet.

Prøvedriften starter på linje 13

Først starter Sporveien prøvekjøringen med to trikker på linje 13 mellom Skøyen og Bråten.

  • Fram til 31. januar blir trikkene prøvekjørt i vanlig trafikk uten passasjerer. Det betyr at de to nye trikkene ikke vil stoppe på holdeplassene langs linje 13 for å ta opp reisende. Trikkene vil være skiltet med “Ikke i trafikk”.
  • Fra 31. januar vil de to trikkene gå i trafikk mellom Skøyen og Bråten med passasjerer om bord. I prøveperioden med passasjerer om bord går trikkene som normalt og stopper på alle holdeplasser mellom de to holdeplassene.
  • Fra 14. februar går de to trikkene i ordinær trafikk mellom Lilleaker og Ljabru.


De nye trikkene har allerede vært gjennom et omfattende testprogram helt siden de kom til Oslo. prøvekjøringsperioden på linje 13 vil pågå utover våren og sommeren. Etter at prøvekjøringen er gjennomført blir trikken gradvis faset inn på alle linjer.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.