Hele Ekebergbanen er åpen i jula

Sporveien tar en julepause i anleggsarbeidet mellom Ekebergparken og Oslo Hospital. Arbeidet er i rute.

Trikken går på hele Ekebergbanen gjennom jula. FOTO: Sporveien

Trikken går på hele Ekebergbanen gjennom jula. FOTO: Sporveien.

De siste skinnene er lagt på trikkesporet i retning sentrum, og snart kan trikken kjøre på hele Ekebergbanen igjen. I hvert fall for en stund: Fra tirsdag 19. desember til mandag 8. januar går trikken som normalt mellom Ljabru og Oslo sentrum. Også Kongsveien åpner for rushtidstrafikk i samme periode, når Sporveien tar en julepause i anleggsarbeidet på strekningen.

Heving av standard

Banesjef trikk i Sporveien, Tone Manum, forteller om god fremdrift på vedlikeholdsarbeidet.

– Vi er i rute og det blir en fantastisk heving av standarden på denne strekningen. Vi gleder oss til arbeidet er ferdig og vi får et nytt og flott anlegg på hele Ekebergbanen, sier Manum. 

Sporveien er spesielt fornøyde med å ha koordinerte flere forskjellige aktiviteter i området, gjennom hele høsten:

– Vi har fjellsikret deler av Ekebergskrenten, skiftet sporveksel ved Geitabru og vi har drevet vegetasjonsrydding, samtidig som vi har skiftet det innerste sporet på nedre del av Ekebergbanen. Som en ekstra service til våre kunder setter vi nå banen i stand, slik at kundene kan bruke trikken i jula, sier Sporveiens banesjef trikk.

Buss for trikk

Jobben har så langt gått som planlagt, og Sporveien er straks ferdige med fase 1 av vedlikeholdsarbeidet, som er kritisk nødvendig for videre trikkedrift på Ekebergbanen.

Tirsdag 9. januar 2024 er Sporveien over i fase 2, og da skal det ytterste sporet i retning Ljabru skiftes ut på strekningen. Det betyr buss for trikk igjen mellom Ekebergparken og Oslo Hospital frem til jobben er ferdigstilt.

Om alt går etter planen er hele Ekebergbanen igjen klar til bruk sommeren 2024.

Dette er gjort i høst:

 • Bytte av sporveksler og legging av nye spor over Geitabru 
 • Fjellsikring mellom Ekebergparken og Konows gate 
 • Utskifting av pukk og gamle sviller 
 • Utskifting av gamle og slitte trikkeskinner 
 • Utskifting av kontaktledningsmaster og kontaktledningsanlegg 
 • Legging av nye kabelkanaler 

Les mer om arbeidene på Sporveiens informasjonsside: Ekebergbanen nedre - Sporveien AS Åpnes i ny fane

  • Se Ruter.no for informasjon om avvikstrafikk med buss for trikk

   For mer informasjon, kontakt:

   Tonje Bergmo
   kommunikasjonsansvarlig
   tonje.bergmo@sporveien.com
   tel: 989 60 885


    Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

     

    Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

     

    Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.