​Gull til Sporveiens årsrapport

Sporveiens årsrapport for 2021 vant Farmandprisen og tok gull i kategorien årsrapport i offentlig virksomhet. I tillegg ble Sporveien belønnet med sølv for beste idé og design.

– Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av alt Sporveien bidrar til, i en form som gjør omfanget enkelt å forstå for alle som har en relasjon til oss, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, Torgeir Kristiansen.

– Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av alt Sporveien bidrar til, i en form som gjør omfanget enkelt å forstå for alle som har en relasjon til oss, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, Torgeir Kristiansen.

Farmandprisen er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris og har vært delt ut hvert år siden den ble etablert i 1955.

– Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av alt Sporveien bidrar til, i en form som gjør omfanget enkelt å forstå for alle som har en relasjon til oss. Gull i Farmandprisen er en utmerkelse som henger svært høyt, og det er stas at juryen har vurdert årsrapporten vår verdig til både gull og sølv i årets kåring. Vi har jobbet planmessig med å utvikle Sporveiens årsrapport over flere år, og da er det ekstra inspirerende med slik oppmerksomhet for jobben som legges ned, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, Torgeir Kristiansen.

Arbeidet med å produsere Sporveiens årsrapport ledes av selskapets kommunikasjonsavdeling, med markedssjef Sølvi Gaalaas som prosjektleder. Dinamo har vært eksternt byrå på rapporten med Hanne Løchen som prosjektleder.

Se alle Sporveiens rapporter her. (åpnes i ny fane)

«Juryen gratulerer Sporveien med førsteplass og gull i tidenes beste og tøffeste konkurranse i klassen for offentlig virksomhet!»

Farmandjuryen begrunner utmerkelsen slik:

– Årsrapporten fra Sporveien har et estetisk appellerende uttrykk og fremstår målrettet i kommunikasjonen av virksomheten. Solid og velskrevet innhold i kombinasjon med tabeller og grafer bidrar også til økt leseglede. Rapporten presenterer solide kvalitative redegjørelser og rikelig med kvantitativ informasjon som i sum hever kvaliteten i rapporteringen. Grundig omtale av virksomhetens samfunnsoppdrag og miljøfokus bidrar likeledes til økt forståelse av selskapets miljøfokus. Samlet sett mener juryen at dette er en solid rapport som oppnår høy poengscore på alle evalueringspunktene.

De trekker også frem konsernsjefens tydelige leder:

– Sporveissjefen innleder sin beretning med et tydelig fokus på samfunn og bærekraft. Dette danner et godt grunnlag for å forstå utfordringene knyttet til økningen i biltrafikk. Cato Hellesjø er også tydelig i sin kommentar knyttet til viktigheten av å investere direkte inn i reisetilbudet for at klimamålene skal kunne nås. Dette er relevant informasjon som kommuniseres i klartekst, uttaler Farmandjuryen.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.