Gull til Sporveiens årsrapport for andre året på rad

Sporveien gjentar fjorårets suksess og vinner Farmand-gull for beste årsrapport i kategorien offentlig virksomhet. – Sporveien leverer et meget solid produkt som fremhever viktigheten av virksomhetens arbeid på en fortreffelig måte, uttaler juryen.

ANERKJENNELSE: – Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av alt Sporveien bidrar til, i en form som gjør omfanget enkelt å forstå for alle som har en relasjon til oss, sier markedssjef Sølvi Gaalaas i Sporveien.

ANERKJENNELSE: – Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av alt Sporveien bidrar til, i en form som gjør omfanget enkelt å forstå for alle som har en relasjon til oss, sier markedssjef Sølvi Gaalaas i Sporveien.

– Sporveien er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser. Oslo er helt avhengig av god kollektivtransport, god byutvikling og at vi for hver dag får en litt grønnere by å bo og jobbe i. Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av alt Sporveien gjør og bidrar til, i en form som gjør omfanget enkelt å forstå for alle som har en relasjon til oss. Farmandprisen er en viktig anerkjennelse. I tillegg er årsrapporten et lite og praktisk sporveisleksikon til bruk i arbeidshverdagen, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

– Et helhetlig produkt

Farmandjuryen mener Sporveiens leverer et meget solid produkt som fremhever viktigheten av virksomhetens arbeid på en fortreffelig måte.

– Juryen har latt seg imponere over rapportens evne til å formidle vesentlig informasjon på en lettfattelig måte – dette er definitivt et styrketegn. Tydelig rapportering av resultater og strategi knyttet til de ulike virksomhetsområdene og bærekraftmålene, i tillegg til omtalen av årsregnskapet, er etter juryens mening rapportens høydepunkter. Rapporten har innbydende grafiske illustrasjoner, god struktur og en tydelig kapittelinndeling som faller i smak. Alt dette bidrar til økt brukervennlighet, sier daglig leder i Farmandprisen, Arve Stølann Angell.

Sporveien får også ros fra juryen for presentasjonen av virksomhetens strategi – både nåværende og historisk – i tillegg til bærekraftarbeidet. Juryen honorerer rapportens evne til å personifisere innholdet, og for å belyse virksomhetens samfunnsoppdrag og oppnådde resultater på tvers av virksomhetsområdene på en utmerket måte.

– Konkurransen om å vinne prisen for årets beste årsrapport i Offentlig-kategorien er meget tøff. Juryen observerer et generelt høyere nivå blant årets deltakere. Sporveiens organisering og leveranse kommer tydelig frem. Å inkludere kommentarer fra ledere og medarbeidere innenfor ulike virksomhetsområder, bidrar til å skape et mer helhetlig produkt, sier Angell.

SATSING PÅ T-BANE: Sporveisansatte på T-banens base på Avløs. Sporveien har levert en gjennomarbeidet rapport som belyser samfunnsoppdraget og oppnådde resultater på en god måte, uttaler Farmand-juryen. Foto: Sporveien


– Viktig anerkjennelse

Prosjektleder for årsrapportarbeidet i Sporveien er godt fornøyd med utmerkelsen:

– Gull i Farmandprisen er en utmerkelse som henger svært høyt. I Sporveien har vi jobbet målrettet over flere år med å utvikle konsernets årsrapport. Årets pris er en bekreftelse på at vi har jobbet godt og riktig over tid, og med prisen dokumenterer vi nå effekten av arbeidet som er nedlagt på tvers i organisasjonen. Dette er en lagseier, som gir sterk motivasjon til vårt videre arbeid med rapportering og kommunikasjon av Oslos kollektivtransport og Sporveiens virksomhet, sier markedssjef i Sporveien, Sølvi Gaalaas.

Dinamo har vært eksternt byrå på rapporten, med Hanne Løchen som prosjektleder. Kunstner Elin Gabrielsen har illustrert årsrapporten. De andre pallplassene i årets Farmand-kåring i kategorien beste årsrapport for offentlige virksomheter ble tildelt Enova (sølv) og Ruter (bronse).

TRIKKEPROGRAMMET: En sentral milepæl i 2022 var da de første passasjerene ble ønsket velkommen om bord på Oslos nye trikker. Foto: Sporveien
ELEKTRIFISERING: Flere bussanlegg er oppgradert til helelektrisk drift. Foto: Sporveien
Illustrasjon: Andel reiser i Oslo og Viken 2022. Sporveien 62%, og av disse er Unibuss på 20%, T-banen 30% og Trikken 12%. Andre aktører (buss, tog, båt) 38%.
FAKTA om tidligere Farmandpriser til Sporveien:
2022: Kåring av beste årsrapport/offentlige virksomheter (2021-rapport): Gull
2022: Kåring av beste ide og design for årsrapport (2021-rapport): Sølv
2021: Kåring av beste årsrapport/offentlige virksomheter (2020-rapport): Sølv
2021: Kåring av beste ide og design for årsrapport (2020-rapport): Bronse
2020: Kåring av beste årsrapport/offentlige virksomheter (2019-rapport): Gull
2020: Kåring av beste ide og design for årsrapport (2019-rapport): Bronse
2019: Kåring av beste årsrapport/offentlige virksomheter (2018-rapport): Sølv
2018: Kåring av beste nettsted: fremtidensbyreise.no: Gull
2018: Kåring av beste årsrapport/offentlige virksomheter (2017-rapport): Nominert Topp 5
2017: Kåring av beste nettsted: Sporveien.com: Sølv


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.