Godt i gang med viktig vedlikehold på Ekebergbanen

I løpet av april utfører Sporveien nødvendige arbeider i vendesløyfa på Ljabru. Mens det kjøres buss for trikk, utføres det også utskifting av ballast, skinnebytte, pakking av spor og montering av nye kontaktledningsmaster.

Arbeid på kontaktledningene mellom Ljabru og Bråten. Foto: Sporveien

Arbeid på kontaktledningene mellom Ljabru og Bråten. Foto: Sporveien.

Arbeidet som foregår i april, skjer i vendesløyfa på Ljabru og på strekningen mellom Bråten og Ljabru på Ekebergbanen. Sporveien skal oppgradere sporet i vendesløyfa og bytte ut to sporveksler til sidesporet på Ljabru. Sporveien utfører samtidig et arbeid på kontaktledningen mellom Bråten og Ljabru. Kontaktledningen er den strømførende ledningen over sporet som sørger for trikkens kjørestrøm.

Som del av vedlikeholdsarbeidet skal Sporveien også pakke sporet mellom Kastellet og Ljabru. Sporet pakkes med en egen maskin som kjører langs sporet, og dette gjøres både på dagen og på natten i perioden fra 22. til 25. april. Arbeidet er ikke veldig støyende, men det kan være forstyrrende når maskinen kjører forbi. Nærmeste naboer er varslet.

Prosjektleder Morten Nydahl i Sporveien er stolt av det gode arbeidet som blir gjort:

– Vi er glade for å kunne gjennomføre et sårt tiltrengt vedlikehold av trikkinfrastrukturen mellom Bråten og Ljabru. Vi beklager ulempen i byggeperioden, men vi er godt i rute til å bli ferdige innen utgangen av april. Vi gleder oss til at trikken kan kjøre her igjen, sier Sporveiens prosjektleder Morten Nydahl.

Trikk på linje 13 og 19 vender på Bråten og det er noen innstilte avganger. Det går buss for trikk mellom Kastellet og Ljabru, og overgangen kan skje på Kastellet eller Bråten. Bussholdeplassene er i Ekebergveien, og det er skiltet for de reisende. For reiseinformasjon, sjekk Ruters reiseplanlegger.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.