Gamle Sporveien-trikker blir til nye vedovner

Når Sporveiens nye trikker erstatter de gamle i Oslo, går flere av delene fra de gamle trikkene til å produsere vedovner i Norge. Tirsdag forlot den første av de over 40 år gamle trikkene hovedstaden.

Blir nye råvarer: Tirsdag forlot vogn 104 trikkebasen til Sporveien på Holtet i Oslo. Ferden gikk til Fredrikstad der trikkene blir demontert. Noen av delene blir smeltet om til nye vedovner. Foto: Alf Simensen NTB / kommunikasjon

Blir nye råvarer: Tirsdag forlot vogn 104 trikkebasen til Sporveien på Holtet i Oslo. Ferden gikk til Fredrikstad der trikkene blir demontert. Noen av delene blir smeltet om til nye vedovner. Foto: Alf Simensen NTB / kommunikasjon.

Ett år etter at Sporveien startet prøvedriften med de nye trikkene, blir den første vognen faset ut. Vogn 104 ble tatt i bruk i 1982, og har kjørt hele 2 158 125 kilometer. Kjørelengden tilsvarer tre ganger tur-retur til månen, eller over femti runder rundt ekvator.

Gjenbrukes blant annet i norske hus og hytter

Nå skal trikkeakslingene og -hjulene i stål på de gamle trikkene bli skjært ned i mindre størrelser og blant annet levert til ovnsprodusenten Jøtul. På fabrikken i Fredrikstad blir de smeltet om til nye vedovner.

– I over 40 år har den blå SL 79-trikken gjort Oslo grønnere og mer framkommelig. Framover skal trikkene vi faser ut blant annet varme opp norske hus og hytter. Over 3 000 tonn trikk kan gå til materialgjenvinning. Jo mer vi får ut av de ressursene vi allerede har, jo mindre må vi hente fra naturen. Summen blir et mer bærekraftig kollektivtilbud og et mer bærekraftig samfunn, sier konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sporveien, Torgeir Kristiansen.

Noen deler blir også gjenbrukt som reservedeler til trikkene som fortsatt går i trafikk, inntil alle de gamle trikkene er faset ut.


Materialet må leve lengst mulig

For Sporveien er en slik form for sirkulærøkonomi (åpnes i ny fane) et middel til å produsere mer bærekraftig kollektivtrafikk for pengene. Det betyr at Sporveien ønsker å behandle alt materiell på en måte som gjør at det lever lengst mulig.

Enten ved å bruke eksisterende materiell flere ganger, eller ved at materiell Sporveien ikke lenger kan bruke blir til nye råvarer.

– Vi har en ambisjon om at alt nytt materiell i Sporveien skal være hundre prosent gjenvinnbart. Gjennom vår rolle som bestiller av materiell ønsker vi å bidra til at gjenvinningsteknologien utvikler seg, og at stadig flere materialgrupper blir gjenvunnet i framtiden, sier Torgeir Kristiansen.

Fram til utgangen av 2024 faser Sporveien inn Oslos nye og universelt utformede trikker. Nylig inngikk Sporveien kontrakt med gjenvinningskonsernet Metallco om å gjenvinne de gamle trikkene etter hvert som de blir erstattet av nye.


Dette blir trikkematerialene brukt til

  • Trikkene blir sanert og demontert på Metallcos anlegg i Fredrikstad. Etter saneringen blir grove komponenter som akslinger og motorer demontert. Stålet som ikke blir brukt til vedovner blir gjenvunnet til nytt armeringsjern.
  • Aluminium i trikkene blir smeltet om, legert opp til riktig legering og deretter levert til kunder som lager nye produkter av aluminiumen.
  • Kobberkabler blir sendt til Metallco Kabel i Fredrikstad der de blir kværnet opp. Isolasjon og kobber blir skilt. Kobberet som blir gjenvunnet er en ettertraktet råvare i kjemisk industri og smelteverk.

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo er en del av Trikkeprogrammet (åpnes i ny fane) og Oslo kommunes satsing på trikk i hovedstaden. Sporveien leder programmet. Frem til utgangen av 2024 faser Sporveien inn 87 nye og universelt utformede trikker. Trikkeprogrammet inkluderer oppgraderte gater, byrom og holdeplasser.

Video: Sporveien


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.