Frisker opp Trosterud T-banestasjon med kunstvegg

Innbyggerne ønsket å styrke stedsidentiteten til Trosterud med kunst. Nå får Trosterud T-banestasjon en unik kunstvegg, utsmykket av lokalkunstneren Øivin Horvei. Kunstveggen er gjennomført i samarbeid med Sporveien.

ÅPNET KUNSTVEGG: Torsdag åpnet Waqas Sarwar, leder for Styringsgruppa for Områdeløft Trosterud og Haugerud den nye kunstveggen på Trosterud T-banestasjon. Sporveien er med som samarbeidspartner.

ÅPNET KUNSTVEGG: Torsdag åpnet Waqas Sarwar, leder for Styringsgruppa for Områdeløft Trosterud og Haugerud den nye kunstveggen på Trosterud T-banestasjon. Sporveien er med som samarbeidspartner. .

Trosterud torg er et av prosjektene til Områdeløft Trosterud og Haugerud, og er et samarbeid med OBOS Forretningsbygg og Sporveien AS. Etter flere markeringer på torget som Trygghetsvandring med politiet, arrangementet Trosteruddagen, og utplassering av benker og plantekasser, ønsket innbyggerne å friske opp stasjonsområdet med kunst.

God nabo
Sporveien var ikke i tvil da Områdeløft Trosterud og Haugerud tok kontakt.

– Slike prosjekter har vi alltid heiet på. Vi skal være en god nabo og vi skal gi innbyggerne i Oslo en god tur. Vi ønsker å øke den totale reiseopplevelsen ved å legge til rette for at stasjonene blir viktige og gode byrom til å formidle kunst og kulturopplevelser. Vi håper kunstveggen blir til stor glede for alle som besøker og bor på Trosterud, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør kommunikasjon og samfunn.

Kunstneren Øivin Horvei (bildet) er selv fra området og har tatt oppdraget med stor glede.

– Å få muligheten til å utsmykke en stasjon som har sett lik ut helt siden jeg var liten har vært en spesiell og etterlengtet opplevelse, sier kunstner Øivin Horvei iført forskriftsmessig munnbind.

– Positivt for nærmiljøet
Arya Keshvari, leder for Trosterudklubben, som er nærmeste nabo til stasjonen har fått med ungdom på kunstworkshop og synes arbeidet med kunstveggen har vært engasjerende for ungdommene som bruker Trosterudklubben.

– Arbeidet har styrket ungdommenes lokale tilknytning og engasjement for det positive arbeidet i nærmiljøet. Vi har styrket samholdet og tilhørigheten gjennom motiverende og kreative kunstworkshops, og er et dekorativt løft for hele området, sier Arya Keshvari.

Torsdag ettermiddag ble veggen avduket av Waqas Sarwar, leder for Styringsgruppa for Områdeløft Trosterud og Haugerud. Arrangementet åpnet Høstlys kunstfestival som varer frem til 12. november. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.