Ekebergbanen: Sporveien bytter ut 45 meter skinnegang natt til mandag

Søndag kveld, 21. mai fra kl 17 blir det enkeltspor fra Oslo Hospital til Jomfrubråten. Trikken er tilbake i vanlig drift mandag 22. mai.

Sporveien skal skifte ut 45 meter skinnegang. Det er ytterste streng på sporet ut mot Ljabru som skiftes ut, der hvor bybanen blir forstadsbane. Dette er rett etter Oslo Hospital mot Kongsveien.

For å gjennomføre dette må trikken kjøre enkeltspor, så ruta kan ta litt lenger tid denne ettermiddagen og kvelden. Sporveien gjennomfører hoveddelen av vedlikeholdet når trikken er ute av drift om natten, for å påvirke reisetilbudet minst mulig.

Kollektivselskapet er opptatt av å være en god nabo, og har varslet de som bor i nærheten av der arbeidet utføres.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.