Disse skal bygge sporene mellom Brynseng og Hellerud

Sporveien har inngått avtale med selskapet Steconfer for å bygge 1,7 kilometer med dobbeltspor for T-banen.

Nye spor: De nye T-banesporene fra Brynseng gjennom nye Hellerudtunnelen (oppe til høyre) skal bygges av Steconfer. FOTO: Sporveien AS

Nye spor: De nye T-banesporene fra Brynseng gjennom nye Hellerudtunnelen (oppe til høyre) skal bygges av Steconfer. FOTO: Sporveien AS.

Jobben skal gjøres mellom april og august 2023. Det skal skiftes 1,2 kilometer dobbeltspor for T-banen, og 450 meter eksisterende spor skal fjernes og reetableres.

De nye sporene legges blant annet i den nye Hellerudtunellen og over to nye T-banebruer. De to bruene er Bryn bru, som ble heist på plass i februar, og Østensjøveien bru, som støpes nå til helgen, 3.-5. mars.

- Selskapet skilte seg ut på så vel pris som kvalitet, og vi er godt fornøyde med valget, sier Sporveiens ansvarlige byggeleder Snorre Lindberg.

SLIK BLIR DET: Lambertseterbanen til høyre og Østensjøbanen på nye skinner til venstre

SLIK BLIR DET: Lambertseterbanen til høyre, mens Østensjøbanen får nye spor gjennom Hellerudtunnelen opp til Hellerud T. Illustrasjon: Sporveien / Aas-Jakobsen Vianova nettverket

Omfattende arbeider

I kontrakten ligger det også legging av pukk, ballastmatter, strømskinneanlegg, kabelarbeider og fjerning av midlertidige sporveksler.

- Fornyelsen vil gi Oslo et bedre og mer effektivt kollektivtilbud allerede høsten 2023, sier Lindberg.

FORNØYD: Sporveiens byggeleder Snorre Lindberg. FOTO: Sporveien AS

Avtalen er en av tre større entrepriser i Østensjøbaneprosjektet. Arbeidenes verdi, inkludert materiell- og utstyrsleveranser som kjøpes inn av Sporveien, er estimert til 110 MNOK.

- Vi setter stor pris på å få tillit i et prosjekt som har mange fellesnevnere med hva vi har utført i byggingen av Bybanen i Bergen. Også for Sporveien og Østensjøbaneprosjektet vil vi utføre sporinstallasjon etappevis og med stramme tidshorisonter, sier adm. direktør i Steconfer, Luís Bairrão.

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner fornyes med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har hatt en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid.
  • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, ble ny Bryn bru heist inn
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022
  • September 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com (åpnes i ny fane)

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com
+47 90 87 37 86Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.