Birte Sjule blir ny konsernsjef i Sporveien

Styret i Sporveien har ansatt Birte Sjule som ny konsernsjef. Sjule er i dag administrerende direktør for Sporveien Trikken og har tidligere også vært konserndirektør for strategi i Sporveien. Sjule overtar etter Cato Hellesjø 15. mai 2023.

Birte Sjule, ny konsernsjef i Sporveien. Foto: Sporveien

Birte Sjule, ny konsernsjef i Sporveien. Foto: Sporveien.


«Med Birte Sjule får Sporveien en sterk og god ny konsernsjef med alle forutsetninger for å videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet som er lagt ned gjennom mange år for å skape et effektivt og velfungerende kollektivsystem i Oslo», sier Thor Gjermund Eriksen, styreleder i Sporveien.

Ny konsernsjef med lang strategisk og intern erfaring fra Sporveien

Birte Sjule har bakgrunn i Sporveien som konserndirektør for strategi og som administrerende direktør for Sporveien Trikken. I begge roller har hun jobbet tett med selskapets strategiske og operative prosesser.

I løpet av den siste tiårsperioden har Sporveien gjennomført et langsiktig og endringsbasert arbeid gjennom tre strategiperioder, der selskapet har bygget en velfungerende integrert konsernmodell og effektivisert virksomheten med 1,2 milliard kroner i årlig effekt. I rollen som konserndirektør for strategi har Sjule vært en drivkraft i arbeidet med å effektivisere, forbedre og utvikle virksomheten.

I 2016 tiltrådte Sjule som administrerende direktør i Sporveien Trikken, hvor hun leder driftsorganisasjon og verksteder; i tillegg til at hun har ansvaret for implementeringen av 87 helt nye trikker til Oslo – tidenes satsing på trikk i hovedstaden.

«Sjule har over lang tid demonstrert solid strategisk, økonomisk og operasjonell kompetanse, og har innsikt i og god forståelse for å lede en stor og omfattende virksomhet som Sporveien. Det er spesielt hyggelig at hun kommer fra Sporveiens egne rekker hvor hun har utviklet sin lederkarriere, og at hun peker seg ut målt mot andre gode eksterne kandidater. Jeg ser frem til den videre utviklingen av konsernet og et godt samarbeid med Birte i førersetet», sier Eriksen.


Ola Floberg er ansattrepresentant i Sporveiens styre og har deltatt i ansettelsesprosessen. Han er svært godt fornøyd med valget av Sjule som ny konsernsjef.

«Vi kjenner Birte Sjule som en samarbeidsorientert og løsningsbasert leder som skaper gode resultater gjennom tillitsbaserte prosesser og bedriftsdemokrati. Jeg føler meg trygg på at hun vil fortsette det gode samarbeidet vi har i Sporveien med utgangspunkt i Sporveismetoden og den integrerte konsernmodellen vi står sammen om i Sporveien», sier Floberg.

Om Birte Sjule

Birte Sjule er 44 år gammel og kommer opprinnelig fra Mo i Rana. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi og teknologiledelse. Hun har før sin tid i Sporveien hatt stillinger som konsulent i rådgivningsselskapet Rokade (nå KPMG) og prosjektplanlegger i Aibel. Sjule har de siste ti årene hatt en rekke styreverv i Sporveiens datterselskaper, i tillegg til sine ordinære roller som konserndirektør i Sporveien og administrerende direktør i Sporveien Trikken. Sjule er gift og har ett barn.

«Sporveien er Norges mest spennende selskap å jobbe i, og jeg er både stolt, glad og takknemlig over muligheten til å lede denne virksomheten i årene fremover. I Sporveien er vi opptatt av å skape bærekraftig mobilitet for alle gjennom våre om lag 270 millioner årlige reiser. Samtidig skal vi hver eneste dag levere mer kollektivtrafikk for pengene. Dette viktige arbeidet skal vi fortsette fremover, til det beste for byen vår og alle menneskene som trenger oss og kollektivtrafikken i hverdagen sin», sier Birte Sjule.


Byen bygges gjennom kollektivtilbudet

I løpet av de siste årene har det skjedd store forbedringer i kollektivtilbudet i Oslo, ved blant annet byggingen og åpningen av helt nye Lørenbanen, elektrifisering av busstilbudet i Oslo gjennom Sporveiens datterselskap Unibuss, og tidenes satsing på trikk i Oslo gjennom det sporveisledede Trikkeprogrammet hvor det er investert over 8 milliarder på opprustning av infrastruktur, trikkebaser og innkjøp av 87 helt nye trikker.

I årene som kommer er det forventet en stor videreutvikling av T-banen i Oslo, som hver eneste dag frakter opptil 400 000 reisende. Blant annet skal Fornebubanen tas i bruk, flere T-banetog kjøpes inn, nytt signalanlegg etableres, flere banestrekninger oppgraderes og mange holdeplasser gjøres universelt tilgjengelige.

«Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på nye og viktige oppgaver. Det er et stort ansvar å lede Sporveiens nærmere 4 000 dyktige medarbeidere, som hver eneste dag sørger for at alle som reiser med trikk, T-bane og buss i Stor-Oslo kommer dit de skal på en så effektiv måte som mulig», sier Sjule.

Cato Hellesjø er glad for at valget falt på Birte Sjule som hans arvtager i rollen som sporveissjef.

«Birte har sterk erfaring fra arbeidet med Sporveiens integrerte konsernmodell og besitter også årelang kunnskap om hele virksomheten og dens kompleksitet. Med Birte Sjule får selskapet en leder som vil ta godt vare på Sporveien i årene fremover», sier Hellesjø og legger til:

«Kollektivtrafikken er i rute, og slik må det også være»Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.