Årets aprilsnarr fra Sporveien: Oslo får S-trikker!

Sporveien planlegger nå å bestille 50 hypermoderne S-trikker i tillegg til de 87 nye trikkene som allerede er i produksjon.

De nye S-trikkene vil være fleksible i lengde og kan foldes sammen og trekkes ut etter behov for passasjerkapasitet. På den måten vil de ikke ta så mye plass i bybildet. S-trikkene løser også utfordringene med basekapasitet for Sporveien fordi de totalt ikke vil være mer enn fem meter lange når de er brettet fullstendig sammen.

– Med de 87 trikkene vi allerede har i produksjon trenger vi to kilometer med spor på basene for å oppbevare dem, sier Konserndirektør for Sporveien Trikken, Birte Sjule.

Hun forteller at de 50 S-trikkene samlet bare vil ta opp 250 meter når de kjøres inn på basene for kvelden.

– Det eneste vi må være ekstra påpasselige med er at alle passasjerer har forlatt S-trikken før den foldes sammen, sier Sjule.

SL22

Sporveien skal presentere saken for Oslo bystyre 27. april. Hvis politikerne bevilger penger til de nye S-trikkene vil de første ankomme Oslo allerede i Q4 2023. Trikkene leveres av det italienske selskapet ZEEM. Trikkene vil ligne på SL18 i utforming, med unntak av at de kan foldes sammen for å spare plass. De nye trikkene vil får navnet SL22 etter bestilleråret 2022.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.